07.01.2016

Zaļo tehnoloģiju inkubatora pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu saņēmējiem novirzīs papildu finansējumu


Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atbalstītajām aktivitātēm ir izveidojies finansējuma ietaupījums, tāpēc Ekonomikas ministrija rosina pārdalīt finansējumu starp programmas aktivitātēm.

 

Ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi grozījumus Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtībā, kas pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu saņēmējiem palielina pieejamo finansējumu 1 090 000 EUR apmērā, no kura 70% ir paredzēti pirmsinkubācijas pakalpojumu sniegšanai. Tāpat plānots pagarināt Programmas īstenošanas termiņu līdz 2017. gada 31. decembrim.

 

Programmas atbalstītās kārtas ir noslēgušās un šobrīd norit 15 atklāta projektu konkursa projektu īstenošana un 24 neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošana. Tāpat notiek arī iepriekš noteiktā projekta – Zaļo tehnoloģiju inkubators - īstenošana, kas nodrošina pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus.

 

Biznesa ideju autori uz inkubācijas pakalpojumu saņemšanu pieteikties nevar, jo šie pakalpojumi tiek sniegti vienlaicīgi ar neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanu. Tomēr līdz ar grozījumu spēkā stāšanās brīdi, Zaļo Tehnoloģiju inkubators izsludināts 6. kārtas uzsaukums, uz kuru biznesa ideju autori varēs iesniegt biznesa idejas pieteikumu, aizpildot anketu Zaļo Tehnoloģiju inkubatora tīmekļa vietnē www.giic.lv/atbalsts/anketa, un pretendēt uz atbalstu no EUR 5 000 līdz EUR 10 000.

 

Pirmsinkubācijas fonda mērķis ir veicināt jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu fiziskām personām un komersantiem inovatīvu biznesa ideju izstrādei un sākotnējai pārbaudei Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atbalstītajās jomās, lai veicinātu komercdarbības pieaugumu. Pirmsinkubācijas pakalpojumus sniedz SIA "Green Industry Innovation Center", kas rīko pirmsinkubācijas biznesa ideju atlases kārtu uzsaukumus.

 

Kopš programmas īstenošanas uzsākšanas, interese par pirmsinkubācijas pakalpojumiem ir liela. Laika posmā no 2014. gada jūlija līdz 2015. gada oktobrim ir bijuši 5 pirmsinkubācijas biznesa ideju uzsaukumi un ir iesniegtas 379 biznesa idejas, no kurām 81 ir atbalstītas. Turklāt vidēji 50% no apstiprinātajiem projektu iesniegumiem ir saņēmuši pirmsinkubācijas pakalpojumus, kas liecina par pozitīvu pirmsinkubācijas pakalpojumu ietekmi uz tālāko biznesa ideju attīstīšanos.