01.12.2015

Apstiprina jaunu valsts atbalsta programmu MVU starptautiskās konkurētspējas veicināšanai


Ministru kabinets š.g. 1. decembra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātu jaunu valsts atbalsta programmu, kuras ietvaros mikrouzņēmumi, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) varēs saņemt atbalstu starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai un ārējo tirgu apgūšanai. 

Programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, biedrības, nodibinājumi, kuri atbilst MVU statusam, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni projektos, kas neietver saimnieciskas darbības. 

Atbalsts būs pieejams dalībai nozaru nacionālajos stendos, tirdzniecības misijās, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs, starptautiskajās izstādēs ārvalstīs ar individuālo stendu un individuāli izvēlētajās konferencēs, semināros ārvalstīs, sedzot arī  ceļa (transporta) izdevumus uz iepriekš minētajiem pasākumiem.  

Vienlaikus būs pieejamas arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, tai skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību, konsultatīvais atbalsts, kā arī atbalsts ražotņu un produktu sertificēšanai.  

Izmaksas 100% apmērā tiks segtas nacionālā stenda dalībniekiem starptautiskajās izstādēs ārvalstīs. Arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, tai skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību, konsultāciju izmaksas tiks segtas 100% apmērā, veicot aprēķinu atbilstoši LIAA cenrādim. 

Savukārt izmaksas ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai, individuālo stendu, konferenču un semināru dalības izmaksas, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīšu dalības izmaksas un tirdzniecības misijas dalības izmaksas tiks segtas 80% apmērā, tai skaitā ceļa (transporta) izdevumi. 

Programmas kopējais finansējums ir 60 944 588 EUR (tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 51 802 900 EUR, valsts budžeta finansējums – 4 024 041 EUR un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu  līdzfinansējums – 5 117 647 EUR). 

Plānots, ka programmas īstenošana notiks līdz 2023. gada 31. decembrim, atbalstu sniedzot gandrīz 1500 uzņēmumiem.