01.12.2015

Piešķirs finanšu līdzekļus karavīru biedrībām


1.decembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināts Aizsardzības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts “Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu”, kas paredz piešķirt finanšu līdzekļus vairākām karavīru biedrībām, lai veicinātu to iesaisti Jaunsardzes kustības attīstībā un sabiedrības informēšanā.

 

Biedrības „Latvijas Nacionālo partizānu apvienība” (LNPA), „Latvijas Nacionālo karavīru biedrība” (LNKB), „Latviešu virsnieku apvienība” (LVA), „Latvijas Rezerves virsnieku asociācija” (LRVA) un „Latviešu strēlnieku apvienība” (LSA) ir ilgstoši sadarbojušās ar Aizsardzības ministriju un sniegušas atbalstu dialoga veicināšanā starp sabiedrību un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā arī militāro tradīciju stiprināšanā un patriotiskajā audzināšanā, nodrošinot jauniešu auditorijai izpratni par militāri vēsturiskajām tradīcijām.

 

Lai varētu plašāk iesaistīties Jaunsardzes kustības attīstībā un sabiedrības informēšanā, LNPA nepieciešami finanšu līdzekļi 3842 euro apmērā, LNKB – 3842 euro apmērā, LVA – 3130 euro apmērā, LRVA – 3586 euro apmērā un LSA 3130 euro apmērā. Šī gada Aizsardzības ministrijas budžetā programmā „Jaunsardzes centrs” ir pieejami šādi līdzekļi, kurus kā dotācijas iespējams piešķirt nevalstiskajām organizācijām, sadarbības projektu īstenošanai.

 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.236 „Aizsardzības ministrijas nolikums” noteikto funkciju izpildi, Aizsardzības ministrijas uzdevums ir piedalīties NATO,  Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā. Atbilstoši minēto Ministru kabineta noteikumu 6.10.apakšpunktam AM pienākums ir informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicināt sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē. Līdz ar to AM ir ieinteresēta turpināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības mērķis saskan ar AM noteiktajiem uzdevumiem.