05.03.2015

LM parlamentārais sekretārs Ņujorkā diskutēs par sieviešu ekonomisko un politisko iespēju un tiesību stiprināšanu


Labklājības ministrijas (LM) parlamentārais sekretārs Reinis  Uzulnieks kā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē  pārstāvis Ņujorkā (ASV) 6.martā piedalīsies ANO Ģenerālās Asamblejas  Prezidenta organizētajā augsta līmeņa tematiskajā debatē par Dzimumu līdztiesības veicināšanu un sieviešu un meiteņu tiesību un iespēju stiprināšanu attīstības sadarbības ietvaros pēc 2015.gada.  

LM parlamentārais sekretārs debašu laikā informēs par pēdējo divdesmit gadu laikā ES notikušajām izmaiņām, kas ļauj gan sievietēm, gan vīriešiem būt ekonomiski neatkarīgiem. ES līmenī panāktais ir gan ES, gan dalībvalstu līmenī īstenoto politikas iniciatīvu un tiesību aktu, kā arī dialoga ar sociālajiem partneriem un sabiedrību rezultāts. Vienlaikus R.Uzulnieks uzsvērs sieviešu nodarbinātības veicināšanas nozīmi, lai sekmētu ES ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju.

Lai gan sieviešu nodarbinātības līmenis ES ir pieaudzis no 53% 1995.gadā līdz 63% 2013.gadā, tas vēl joprojām ir tālu no ES mērķa sasniegt 75% nodarbinātības līmeni sievietēm un vīriešiem 2020.gadā. Lai to sasniegtu, papildus sieviešu līdzdalības darba tirgū veicināšanai, ir jāveic pasākumi, kas mazinātu darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, kā arī veicinātu sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. Kopš 2014.gada novembra ES dalībvalstu parlamentos darbojas 28% sieviešu un 72% vīriešu. Starp ES politisko partiju līderiem 2014.gada aprīlī bija 87% vīriešu un 13% sieviešu.   

Tāpat R.Uzulnieks uzsvērs katras ES dalībvalsts valdības lomu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, tostarp, izglītības, nodarbinātības, veselības un sociālajā politikā, kā arī no abu dzimumu perspektīvas izvērtētā budžeta veidošanā.

Laikā no 9.03 līdz 12.03 LM parlamentārais sekretārs R.Uzulnieks Ņujorkā piedalīsies Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Sieviešu Statusa komisijas 59.ikgadējās sesijas ietvaros organizētajās augsta līmeņa diskusijās.

Labklājības nozares vadošā prioritāte Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros ir iekļaujoša un ilgtspējīga līdzdalība darba tirgū. Tāpat nozares prioritātes ir sociālā dialoga stiprināšana, invaliditātes, darba aizsardzības un dzimumu līdztiesības jautājumi.