08.03.2015

Talsos nodibināta Latvijas Zaļās partijas nodaļa


Aizvadītajā piektdienā, 6.martā Talsos tika nodibināta Latvijas Zaļās partijas (LZP) nodaļa. Par nodaļas vadītāju, nodaļas biedriem vienbalsīgi balsojot, tika ievēlēts Gatis Blumbahs, bet par nodaļas vadītāja vietnieci tika ievēlēta Agnese Girbe.

Jaunievēlētais Talsu nodaļas vadītājs G.Blumbahs, kura ikdienas darbs rit pašvaldības kapitālsabiedrībā „Talsu namsaimnieks” ir pārliecināts, ka darāmo darbu lauks ir plašs gan sociālekonomiskajā jomā, gan vides labiekārtošanā.

Uz LZP Talsu nodaļas dibināšanas sapulci bija aicināts LZP valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars, kuru nodaļas biedri informēja gan par Talsu novada aktuālākajām problēmām un jautājumiem, kuri jārisina, bet arī par tuvākajā laikā plānoto nodaļas ietvaros. Edgars Tavars informēja par LZP partijas darba struktūru, galvenajiem ideoloģiskajiem virzienus, kā arī ieskicēja galvenās aktualitāte valdībā un valstī.

„Man patiess prieks, ka LZP Talsu nodaļa vienkopus ir sapulcējušies dažādu jomu un dažādu nozaru kompetenti cilvēki. Tas ļaus tvert darbības lauku plašāk un izprast Talsu novada iedzīvotāju vajadzības. Esmu pārliecināts, ka mums būs lieliska sadarbība, kuras ietvaros būs iespējams gan pārliecinoši sagatavoties gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, gan sniegt nodaļai nepieciešamo atbalstu no partijas puses”, tā LZP priekšsēdētājs E.Tavars.

Sveicam Talsu biedrus ar nodaļas izveidi, vēlam panākumus darbā, ceļā uz zaļāku, labāku un pārticīgāku Talsu novadu!