11.03.2015

Pārrunā sadarbību veselības un labklājības nozaru jautājumu risināšanai


11.martā, notika veselības ministra Gunta  Belēviča un labklājības  ministra Ulda Auguļa, un Veselības un Labklājības ministriju speciālistu  tikšanās, lai pārrunātu turpmāko sadarbību abu nozaru jautājumu  risināšanai.  

Tikšanās laikā ministri vienojās par nepieciešamību veidot darba grupu darbnespējas jautājumu pārskatīšanai. Šobrīd esošā kārtība neļauj pilnībā pamatoti atbildīgajām institūcijām izvērtēt darbnespējas lapu izrakstīšanu. Ministri bija vienisprātis, ka vēl līdz e-darbnespējas lapu ieviešanai ir iespējams bez papildu līdzekļiem sakārtot datu ievadi tā, lai dati būtu analizējami.

Starpministriju sadarbība būtu veicināma arī, risinot jautājumus par personu rehabilitāciju un invaliditāti. Esošā kārtība paredz, ka medicīniskā rehabilitācija tiek finansēta no veselības budžeta, savukārt sociālā - no labklājības. Vienlaikus ir virkne situāciju, kur rehabilitācijas mērķu sasniegšanai būtu nepieciešams vērtēt ciešākas sadarbības iespējas, nodrošinot pilna apjoma pakalpojumu.

Ministri bija vienisprātis, ka sadarbība ir veicināma arī plānojot nākamo gadu budžetus. Labklājības un veselības sektora sasniedzamie mērķi ir ļoti tuvi, līdz ar ko budžeta izstrādes un aizstāvēšanas laikā tiks sniegti arī kopīgi  priekšlikumi.

Tikšanās laikā veselības ministrs iezīmēja arī Veselības ministrijas redzējumu par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai paplašinātu to valstu loku, kurās Latvijas iedzīvotāji var saņemt nepieciešamo ārstēšanu, ja Latvijā šādu palīdzību nevar sniegt. Finansējums šādu retu gadījumu apmaksai būtu izdalāms atsevišķā fondā, kur līdzekļi daļēji varētu tikt iemaksāti no valsts budžeta, gan arī varētu piesaistīt līdzekļus no ziedojumiem.

Tikšanās noslēgumā ministri vienojās kopīgi apmeklēt Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centru, lai iepazītos ar centra darbu un pārrunātu veicamos pasākumus centra sniegto pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem.