18.03.2015

Amatpersonas, darba devēji un arodbiedrības vērtēs investīciju nozīmi izaugsmē un darbavietu radīšanā


Labklājības ministrs Uldis  Augulis ceturtdien, 19.martā, Briselē (Beļģijā) piedalīsies augstākā  līmeņa Trīspusējā sociālajā samitā izaugsmei un nodarbinātībai,  pārstāvot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības (ES) Padomē. Samitā  piedalīsies arī Ministru prezidente Laimdota Straujuma un sociālie partneri, tajā skaitā arī Latvijas Darba devēju  konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji.

 

Kā pasākuma vadmotīvu Latvijas prezidentūra ir izvirzījusi diskusijas tematiku par investīcijām izaugsmē un darbvietu veidošanā: kā palielināt sociālo partneru ieguldījumu taisnīgas un konkurētspējīgas Eiropas veidošanā. Samita laikā norisināsies sarunas par ekonomiskās izaugsmes turpmāku sekmēšanu un nodarbinātības veicināšanu, nodrošinot jaunu darba vietu rašanos.

 

Samitā piedalīsies Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods Junkers, Eiropas Komisijas viceprezidents eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis, nodarbinātības, sociālo lietu, kvalifikācijas un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianne Teisena, divu nākamo prezidentūru ES Padomē pārstāvji, kā arī darba devēju un arodbiedrību pārstāvji.

 

Dalība samitā būs nozīmīgs ieguvums, gatavojoties Eiropadomes 2015.gada 19.-20.marta sanāksmei, kā arī ES Nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālajai sanāksmei, kas notiks šī gada 21. un 22.aprīlī Rīgā un kuras galvenā tematika ir sociālā dialoga attīstība.

 

Samits ir augstākā līmeņa sociālā dialoga platforma. Tā mērķis ir sekmēt sarunas ar sociālajiem partneriem ES līmenī un turpināt diskusijas par Eiropa 2020 stratēģijas ieviešanas jautājumiem.

 

Trīspusējais sociālais samits notiek divas reizes gadā, nodrošinot viedokļu apmaiņu ar sociālajiem partneriem par aktuālajiem Eiropadomes darba kārtības jautājumiem. Samita uzdevums ir nodrošināt saikni starp Eiropadomi, ES Padomi, Eiropas Komisiju un sociālajiem partneriem.