19.03.2015

LZP organizēja semināru par VARAM un Zemkopības ministrijas administrēto struktūrfondu apguvi


19.martā, Latvijas Zaļās partijas (LZP) padomes ietvaros, notika seminārs par Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Zemkopības ministrijas (ZM) administrēto struktūrfondu apguvi jaunā plānošanas perioda 2014.-2020. gadam ietvaros.

LZP Ekonomikas padomes vadītājs Edgars Tavars (LZP), kurš pilda VARAM parlamentārā sekretāra pienākumus, atklājot semināru uzsvēra, ka neskatoties uz to vai konkrētā pašvaldība pieskaitāma pie 9 pilsētām, 21 attīstības centra vai 89 novadu pašvaldībām, svarīgi ir savlaicīgi saprast kādi specifiskie atbalsta mērķi (SAM) uz tām attiecināmi un kāds ir fondu apguves laika grafiks.

Šie aspekti nozīmīgi arī zemniekiem un uzņēmējiem, tāpēc arī mēs organizējam šādus seminārus, lai cilvēki informāciju varētu gūt no tiešajiem avotiem- ministriju cilvēkiem, norādīja E.Tavars,

Par VARAM administrētajiem struktūrfondiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā informēja ministrijas Investīciju politikas departamenta Programmu vadības nodaļas vadītāja Dana Heiberga.

Savukārt par Zemkopības ministrijas ietvaros uzraugāmajiem Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumiem un tiešajiem maksājumiem informēja Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Armands Krauze (LZS).

Ņemot vērā interesi par struktūrfondu un citiem atbalsta mehānismiem pašvaldībām un uzņēmējiem, LZP Ekonomikas padome aprīlī organizēs semināru par „Ekonomikas ministrijas administrētie fondi un Zaļais iepirkums”. Par precīzu semināra norises laiku un pieteikšanās kārtību informācija sekos!