20.03.2015

Edgars Tavars: Latgalei joprojām aktualitāte Nr.1 ir darbavietas


20.martā Latvijas Zaļās partijas (LZP) valdes priekšsēdētājs, pildot Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārā sekretāra amata pienākumus, devās darba vizītē uz Latgali.

Vizītes ietvaros notika tikšanās ar Kārsavas novada priekšsēdētāju Ināru Silicku (LZP), Baltinavas novada priekšsēdētāju Lidiju Siliņu, Ludzas novada priekšsēdētājas vietnieku Edgaru Mekšu, kā arī ar Kārsavas novada uzņēmējiem un zemniekiem.

Tikšanās ietvaros, Edgars Tavars iepazīstināja Latgales pašvaldību pārstāvjus un uzņēmējus ar attīstības iespējām, kuras sniegs nākamajā finanšu plānošanas periodā pieejamie Eiropas Savienības (ES) un valsts programmu struktūrfondi Latvijā. Tāpat E.Tavars informēja par aktualitātēm saistībā ar administratīvo pakalpojumu pieejamības uzlabošanu „vienas pieturas aģentūras” ietvaros, par gaidāmajām izmaiņām likumdošanā ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas sektoros, kā arī atbildēja uz citiem pašvaldību pārstāvju un klātesošo jautājumiem.

Tieši no Rīgas attālāko reģionu pašvaldības visskarbāk izjūt svārstības ekonomikā, tāpēc joprojām visakūtāk nepieciešami atbalsta mehānismi vietējās uzņēmējdarbības veicināšanai.

„Darbs un darbavietas tepat Latgalē un nevienlīdzības mazināšana starp Latvijas pilsētām, attīstības centriem un lauku teritorijām, joprojām ir Latgales cilvēku galvenā sāpe”, pēc tikšanās akcentēja E.Tavars.

Liels atbalsts Latgales cilvēkiem ir lauku atbalsta programmu pasākumi, kas saņemami gan tiešo maksājumu veidā, gan caur Zemkopības ministrijā pakļauto iestāžu administrētajiem fondiem.
Tavars norāda, ka, ņemot vērā uzņēmējdarbības, kā sociālekonomiskā dzinuļa nozīmi, ir pastiprināti cilvēki jāatbalsta, informējot par Ekonomikas ministrijas administrējamo fondu ietvaros pieejamo līdzekļu apguvi, ieviešanu un realizāciju.

Par drošības dienestu pasākumiem, saistībā ar nestabilo situāciju austrumvalstīs, kā arī par regulāri publiski paustajām bažām par iespējamo „zaļo cilvēciņu ienākšanu valstī” caur Latgali, vietējie cilvēki cenšas izturēties ar sapratni.

Tomēr Latgalē uzsver, ka nekādas politiskās viļņošanās vietējā sabiedrībā nav novērotas, un šeit dzīvojošie ļaudis, dažkārt neskatoties pat uz ierobežotu rocību, ir patiesi Latvijas patrioti!