26.03.2015

Veselības ministrs informē Valsts prezidentu par vīziju kā padarīt Latviju par veselīgāko valsti pasaulē


26.martā Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar Veselības ministru Gunti Belēviču, lai detalizēti iepazītos ar ministrijas izstrādāto „Latvijas veselības platformu 2015 – 2065”, kuras pamatmērķis ir panākt, lai piecdesmit gadu laikā Latvija kļūtu par veselīgāko valsti pasaulē, ziņo Valsts prezidenta Preses dienests.

 

Pārrunājot minētā plāna uzstādījumus un uzklausot ministra argumentus, Valsts prezidents rosināja tā īstenošanā vislielāko uzmanību veltīt sadarbībai ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī pašvaldībām. Amatpersonas bija vienisprātis par to, ka šādas vīzijas mērķu sasniegšanā primāri jāiesaista ne tikai ģimenes, bet arī izglītības iestādes, palielinot fizisko aktivitāšu stundu skaitu mācību procesā, atjaunojot veselības mācību skolās un sekojot bērnu ēdināšanas kvalitātei, kā arī stiprinot ģimenes ārstu institūciju.

 

Izklāstot savu redzējumu, veselības ministrs uzsvēra, ka pamatmērķis ir mainīt sabiedrības domāšanu un veselības jautājumu ieviest visās valsts politikās. Ministrs informēja, ka izstrādātā veselības platforma balstīsies uz četriem pamatiem: veselīgs uzturs, tautas sports un kustības, atkarību apkarošana, veselības profilakse. Rezultātā veidosies ietaupījums medicīnas izdevumos, pieaugs ieguldījums profilaksē un sabiedrība kļūs veselāka. Triju gadu laikā plānots izstrādāt rīcības plānu katram no minētajiem pamatiem un tam izmantot arī Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu. No 272 miljoniem eiro kopā pieejamā ES finansējuma 20% paredzēti veselības veicināšanai un profilaksei, kas realitātē nozīmē, ka no 55 tam atvēlētajiem miljoniem eiro 16 miljoni izmantojami sabiedrības informēšanas un izglītošanas mērķiem, bet pārējā nauda ar pašvaldību starpniecību novirzāma tautas sporta attīstībai. Šis resursu apjoms paredzēts laika posmam līdz 2020.gadam, lai pēc reāliem pozitīviem rezultātiem turpmākajos gados valsts pati būtu ieinteresēta atvēlēt finansējumu šiem mērķiem.

 

Valsts prezidents A.Bērziņš īpaši vērsa ministra uzmanību uz to, ka šī brīža normatīvās prasības nereti liek sodīt tās skolas, kas pārtikas iepirkumos bērnu ēdināšanai vēlas saņemt kvalitatīvāko, nevis lētāko produktu, kā arī cenšas bērnus iesaistīt plašākās fiziskās aktivitātēs, nekā paredzēts skolu programmās. Valsts prezidents aicināja novērst šādu absurdu situāciju veidošanos. Ministrs pauda apņēmību to darīt, rosinot nepieciešamās izmaiņas likumdošanā un argumentējot to valdībai.