07.11.2014

Ministrs R.Vējonis: Būtiski attīstīt sadarbību starp jauniešu organizācijām


7.novembrī aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis pasākumā "Latviešu karavīrs laikmetu griežos" Balvos uzrunāja vairāk nekā 300 jauniešu no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām. 

„Mūsu steidzīgajā laikmetā īpaša loma un nozīme ir savstarpējai sadarbībai un kontaktiem, kas veidojas šādos sadraudzības pasākumos. Jums tā ir iespēja labāk iepazīt savu komandu un komandas biedrus, iegūt jaunus draugus citās organizācijās un pārrunāt ar ģenerāļiem Latvijas armijas un vēstures līkločus,” uzrunājot jauniešus, sacīja R.Vējonis. 

Ministrs uzsvēra nepieciešamību jauniešiem izprast mūsdienu politisko un drošības situāciju, jo viņi būs tie, kas turpmāk veidos mūsu valsts likteni un aizstāvēs mūsu vērtības. „Pēc Ukrainas krīzes mēs redzam, ka mūsu pasaule, par kuru jūs būsiet atbildīgi, nebūs tik droša un stabila, kādu mēs bijām to redzējuši pēdējo divdesmit gadu laikā. Tādēļ jo īpaši svarīgi ir tas, ka jūsos ir drosme un jūs izvēlaties būt patrioti,” sacīja R.Vējonis. 

Pasākuma „Latvijas karavīrs laikmetu griežos” mērķis ir Latvijas jauniešu organizāciju saliedēšana, jauniešu valstiskā un patriotiskā audzināšana, tādējādi aicinot sabiedrību izzināt vēsturi un veicinot izpratni par valsts aizsardzību. Pasākumā piedalās jaunieši no Jaunsardzes, biedrības "Latvijas mazpulki", "Latvijas skauti un gaidas" un "Vanadzēni". 

Jaunsardzes attīstība ir viena no aizsardzības ministra izvirzītajām prioritātēm, tāpēc ministrija ir izstrādājusi Jaunsardzes attīstības plānu līdz 2024. gadam un drīzumā to iesniegs Ministru kabinetā apstiprināšanai. Plāns paredz, ka jau 2020. gadā vismaz 16 000 Latvijas jauniešu būs iespēja iesaistīties ar resursiem nodrošinātā, profesionāli organizētā Jaunsardzes kustībā.