31.05.2012

ZZS neatbalsta likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””


Šodien, 31.maijā, Saeimas koalīcijas deputāti neatbalstīja Zaļo un Zemnieku savienības (turpmāk – ZZS) sagatavotos priekšlikumus likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” (turpmāk – likumprojekts) 2.lasījumam, kas paredz pensionēšanās vecuma paaugstināšanu sākt ar 2016.gadu; piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas pārcelt no sociālā uz pamatbudžetu jau sākot ar 2013.gadu; kā arī priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas saglabāt personām, kas strādājušas kaitīgos un smagos darba apstākļos.

Pēc tikšanās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latgales Senioru alianses un Latvijas Pensionāru federācijas vadību, ZZS vēlreiz pārliecinājās, ka tiesiskuma koalīcijas atbalstītais likumprojekts nav sagatavots kvalitatīvi un atsevišķi grozījumi tiek virzīti bezatbildīgi un sasteigti.

Uzklausot arodbiedrību un pensionāru pārstāvošo organizāciju viedokļus, ZZS uzskata, ka valdība, gatavojot likumprojektu, nav ņēmusi vērā vairāk kā 100 tūkstošu pirmspensijas vecuma cilvēku, kurus šis likumprojekts tieši skars, tiesības uz sociālo nodrošinājumu.

ZZS norāda, ka pensiju likuma grozīšanas iemesls nedrīkst būt valsts apņemšanās un ar Starptautisko Valūtas fondu parakstītā Nodomu vēstule pensionēšanās vecumu paaugstināt, sākot jau ar 2014.gadu, ja vēl joprojām nav jūtami būtiski uzlabojumi bezdarba samazināšanā, nodarbinātības veicināšanā un gados vecāku cilvēku iekļaušanā darba tirgū.

ZZS uzskata, ka ir bezatbildīgi ignorēt Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto personu statistiku – kā bezdarbnieki vecumā virs 45 gadiem reģistrējušies vairāk kā 43% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem, tai pat laikā ne izglītības, ne veselības, ne arī labklājības ministri vēl nav gatavi piedāvāt kompleksu atbalsta programmu minētajai mērķa grupai mūžizglītības, nodarbinātības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

ZZS atbalsta līdzsvaru starp nepieciešamību aizsargāt pirmspensijas personu un sabiedrības intereses kopumā, līdz ar to saprātīgu pāreju jaunajai likumdošanas iniciatīvai - pensionēšanās vecuma paaugstināšanu sākt ar 2016.gadu.


Informāciju sagatavoja:
ZZS biroja vadītāja I.Jurševska
26110065