21.06.2012

ZZS deputāti pieprasa atbildes par sašķidrinātās gāzes termināļa projekta virzību


Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) deputāti aicina ekonomikas ministru D.Pavļutu informēt Saeimu par sašķidrinātās gāzes termināļa projekta virzību un Eiropas Komisijas piesaistītā konsultanta „Booz&Company” priekšizpētes starprezultātiem.

Š.g. 19.jūnijā Kopenhāgenā notika kārtējā Baltijas valstu starpsavienojuma plāna (BEMIP) Augsta līmeņa darba grupas sanāksme, kurā „Booz&Company” darba grupas locekļus iepazīstināja ar pētījuma starpziņojumu, sniedzot viedokli par iespējami izdevīgāko projekta realizācijas vietu, ņemot vērā tādus apstākļus kā potenciālo gāzes tirgus apjomu, esošo savienojumu infrastruktūru, sagaidāmās izmaksas, ietekmi uz patērētājiem, ieguvumus no projekta realizācijas, kā arī iespējamos alternatīvos risinājumus.

Pēc ZZS rīcībā esošās neoficiālās informācijas šobrīd par labāko termināļa atrašanās vietu „Booz&Company” atzīst Igauniju.

D.Reizniece-Ozola: „Aicinām ekonomikas ministru informēt Saeimu un sabiedrību par stratēģiski svarīgā sašķidrinātās gāzes projekta virzību, lai gūtu pārliecību par valsts atbildīgo amatpersonu efektīvu darbību un gatavību projektā aizstāvēt Latvijas intereses. Pētījumu plānots pabeigt līdz rudenim, un lai panāktu tā labvēlīgu rezultātu, svarīgi savlaicīgi saprast, kādas ir ekspertu identificētās Latvijas projektu tehniskās un finanšu priekšrocības un trūkumi, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju.”

Atgādinām, ka Eiropas Komisija (EK) 17.11.2010 apstiprināja dokumentu “Enerģētikas infrastruktūras prioritātes 2020. gadam un pēc tam. Projekts integrētam Eiropas enerģētikas tīklam”, kurās sašķidrinātā dabasgāze ir noteikta kā viena no līdzekļiem apgādes drošuma paaugstināšanai gāzes tirgos. SDGT reģionā ir paredzēts kā viena no prioritātēm.

Ņemot vērā, ka SDGT mērķis ir paaugstināt apgādes drošumu reģionā, EK finansiāls atbalsts būs pieejams tikai tādam projektam, kuru atbalstīs visas trīs Baltijas valstis. Tomēr līdz pat šim brīdim Baltijas valstu vadība nav spējusi panākt politisku vienošanos par šāda projekta realizācijas vietu.

 
Sagatavoja: I.Jurševska,
ZZS biroja vadītāja, 26110065