01.03.2012

R.Vējonis: Sabiedrībai jāatgūst pārliecība, ka valsts pārvaldē strādā godīgi un atbildīgi cilvēki


Šā gada 27. februāra Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra Edmunda Sprūdža (ZRP) paziņojums par nelikumīgu līdzekļu izlietojumu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vides projekti” (Vides projekti) ir metis smagu aizdomu ēnu uz daudziem valsts, pašvaldības un sabiedrisko organizāciju cilvēkiem. Ministra paziņojums, kas balstās publiski nepieejamā ministrijas iekšējā audita ziņojumā, ietver tikai vispārējas frāzes bez konkrētiem faktiem vai piemēriem.

Raimonds Vējonis: "Es kā ministrs vienmēr esmu uzskatījis, ka sabiedrībai ir tiesības kontrolēt valsts līdzekļu izmantošanu, mums visiem kopā ir jāpieprasa laba pārvaldība, izsvērti, pārdomāti un atbildīgi lēmumi, efektīva kontrole un es vienmēr arī esmu rīkojies atbilstoši savai pārliecībai. Manas darbības laikā vides jomā ieviesa plašu sadarbību ar vides nevalstiskajām organizācijām un citām valsts un pašvaldību iestādēm, lai nodrošinātu plašāku un caurspīdīgāku lēmumu pieņemšanu un izvairītos no šauras nozares pieejas".

Lēmumu pieņemšanas mehānismi valsts pārvaldē ir veidoti tā, lai nebūtu iespējama vienpersoniska lēmumu pieņemšana un tieša politiska ietekme – Vides projektu valsts kapitāldaļu turētājs ir ministrijas valsts sekretāra vietnieks, un konkrēto Daugavas krastu pasākumu īstenošanu uzraudzīja un lēmumus pieņēma plašas pārstāvniecības komisija. Ik gadu tiek sniegti pārskati par paveikto un veiktas neatkarīgu revidentu pārbaudes.

"Protams, nekādi dokumenti, kontroles mehānismi un revidenti nevar vienmēr novērst apzinātu ļaunprātību vai parastu muļķību. Ja ir atklājies, ka Vides projektos ilgstoši ir veikta ļaunprātīga un nelikumīga rīcība, tai skaitā, iesniedzot ministrijā viltotus dokumentus, vainīgajiem ir jātiek sodītiem un es varu apliecināt, ka ne Zaļo un Zemnieku savienība kopumā, ne Zaļā partija vai es personīgi nekādi nekavēs taisnīguma panākšanu, izvērtējot katras amatpersonas atbildību. Šādi gadījumi ir jāatklāj, jāizmeklē un jādara viss iespējamais, lai sabiedrība atgūtu pārliecību, ka valsts pārvaldē strādā godīgi un atbildīgi cilvēki", tā Vējonis.