07.01.2011

40 novados izsludināta ārkārtas situācija


Ņemot vērā sinoptiķu informāciju par laika apstākļiem un to prognozēm, kā arī izvērtējot sabiedrībai nodarīto un turpmāko iespējamo kaitējumu, ceturtdienas ārkārtas sēdē valdība nolēma izsludināt ārkārtas situāciju Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Ludzas, Riebiņu, Aglonas, Zilupes, Daugavpils, Ilūkstes, Vārkavas, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes, Salas, Neretas, Kokneses, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Ērgļu, Madonas, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu, Skrīveru, Aizkraukles, Amatas, Līgatnes, Vecpiebalgas, Cēsu, Priekuļu, Jaunpiebalgas, Raunas un Pārgaujas novadā. Savukārt pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma sarakstā tika iekļauts arī Ventspils novads.


Taču šis saraksts vēl tiks precizēts, tajā iekļaujot potenciāli bīstamos reģionus, kur koki apdraud satiksmes drošību. Satiksmes ministrs Uldis Augulis uzdevis «Latvijas Valsts ceļiem» sagatavot informāciju par šīm teritorijām un tā būs zināma šīs dienas laikā.


Satiksmes ministrijai jānodrošina to koku izciršana, kas apdraud satiksmes drošību un var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai un zaudējumus īpašumam. Pirms koku izciršanas jāapseko autoceļi un dzelzceļi, kā arī darbi jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu un attiecīgo pašvaldību.
Arī pašvaldības var organizēt koku izciršanu, taču vispirms tas jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu (VMD).


VMD jāizvērtē koku radītais apdraudējums.
Premjers Valdis Dombrovskis aicināja «Latvenergo» un VMD rīkoties samērīgi, jo privāto mežu īpašniekiem ir tiesības rīkoties, lai aizsargātu savu īpašumu.
Valdība arī nolēma, ka pašvaldības un valsts iestādēm ir jānotīra jumti no ledus un sniega, lai jumts neiebruktu un neradītu vēl lielākus zaudējumus.
Par valdības lēmumu tiks informēta arī Saeima, un tas būs spēkā līdz rīkojuma atcelšanai - ārkārtas situāciju var atcelt valdība vai Saeima.
Civilās aizsardzības likums noteic, ka šādu situāciju par izsludināt, ja dabas katastrofas mēroga dēļ ir nepieciešama juridisko un fizisko personu tiesību un brīvību ierobežošana.
Tādējādi, izsludinot ārkārtas situāciju, varēs izcirst kokus ārpus aizsargjoslām, kā arī būs atvieglotas iepirkumu procedūras.