26.04.2010

BA komiteja aicina Baltijas valstu valdības atvieglot ES fondu pieejamību zinātnei


Baltijas Asamblejas (BA) Izglītības, zinātnes un kultūras komiteja, apspriežot situāciju Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zinātnē, vienojās aicināt Baltijas valstu valdības aktīvāk atbalstīt Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu apguvi zinātnē un pētniecībā, mazinot birokrātiskos šķēršļus un sniedzot atbalstu projektu līdzfinansēšanā.


BA Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas priekšsēdētāja Baiba Rivža, komitejas sēdē 23.aprīlī, raksturojot situāciju Latvijā, uzsvēra, ka ES fondu apguve ir apgrūtināta nepietiekamā valsts finansiālā atbalsta dēļ. Savukārt uzņēmēju interese par iespējām investēt savus līdzekļus zinātnes projektos ir neliela. Sekmīgu fondu apguvi kavē arī augstās prasības finansiālo pārskatu un atskaišu sagatavošanā, tai pat laikā projektu īstenotāji nesaņem pietiekamu praktisko palīdzību administratīvo jautājumu risināšanā, norādīja B.Rivža.


BA Izglītības, zinātnes un kultūras komiteja vienojās aicināt Baltijas valstu valdības nacionālajos budžetos paredzēt finanšu līdzekļus avansa un pagaidu maksājumiem ES fondu zinātniski pētniecisko projektu īstenošanai. Tāpat valdības tiek aicinātas universitātes un pētnieciskos institūtus atbrīvot no pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas, kā arī izstrādāt vienkāršākus noteikumus dalībai ES finansētajās programmās gan nacionālajā, gan ES līmenī.


Lasīt vairāk...