06.05.2010

Viesturu Silenieku apstiprina amatā Ziemeļu investīcijas bankā


Saeima par Latvijas pārstāvi Ziemeļu investīcijas bankas (ZIB) Kontroles komitejā atkārtoti iecēlusi Viesturu Silenieku (ZZS). Otrs kandidāts šim amatam bija Jaunā laika izvirzītais Gints Freimanis, kurš ir premjera padomnieks tautsaimniecības jautājumos.


ZIB Kontroles komitejā V.Silenieks strādā kopš 2006. gada.


Bankas dalībnieki ir Baltijas un Skandināvijas valstis. Latvijas dalība tajā veido 1,1%, bet, piemēram, Zviedrijai, pieder 36,7% bankas daļas.