13.05.2010

Baiba Rivža – Kārļa Ulmaņa balvas laureāteLatvijas Zinātņu akadēmijas senāts piešķīris Kārļa Ulmaņa vārda balvu akadēmiķei, LLU profesorei  Baibai Rivžai par viņas pētījumiem tautsaimniecībā, tanī skaitā  - mazās uzņēmējdarbības attīstībā.
Kārļa Ulmaņa vārda balva iedibināta 2003. gadā pēc LZA goda doktora profesora Jāņa Labsvīra ierosinājuma un līdz šim piešķirta Valdim Bērziņam un Voldemāram Strīķim 2004. gadā, Artūram Borukam 2006. gadā, Andrim Caunem 2008. gadā.