16.06.2010

Dāvana Amatas vidusskolas audzēkņiem - ekskursija uz Saeimu.


Jelgavas Amatu vidusskolā  ir daudz audzēkņi, kuri apliecinājuši sevi ar labām sekmēm mācībās un aktīvu  sabiedrisko darbu. Katrs darbs ir jānovērtē un arī Jelgavas Amatu vidusskola nolēma skolas labākajiem audzēkņiem dāvināt ekskursiju uz Latvijas Republikas Saeimu.                                            

10.jūnija pēcpusdienā  audzēkņu grupa 21 cilvēka sastāvā devās uz Saeimu, lai iepazītos ar deputātu darbu, ar Saeimas ēkas vēsturi. gida pavadībā jaunieši aplūkoja Saeimas svinīgo sēžu zāli, zāles, kurās deputātiem ir tikšanās ar citām atbildīgām amatpersonām vai žurnālistiem,  kā arī  pastāstīja par balsu skaitīšanas mehānismu. Ar interesi  jaunieši aplūkoja stendus ar dāvanām, kuras Latvijas Republikas Saeimai saņēmusi no ārvalsts viesiem, kā arī centās sajust to īpašo atmosfēru, kas piemīt šai ēkai.                                                                                                                                            Pēc ekskursijas pa Saeimu, audzēkņiem bija tikšanās ar Saeimas deputāti, profesori Baibu Rivžu, kura pastāstīja jauniešiem par deputāta darbu, par kārtību , kā iesniegtais likums  vai tā grozījums nonāk līdz galīgā lēmuma pieņemšanai, kā arī deputāte ar patiesu  interesi uzklausīja jauniešu atziņas par gūtajiem iespaidiem , par viņu nākotnes  plāniem  un vēlēja visiem īstenot savu sapni un kļūt par labiem sava aroda profesionāļiem.