19.03.2019

ZZS - TAVI CILVĒKI LATVIJĀ UN EIROPĀ


Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegts Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) kandidātu saraksts un programma 25. maijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

 

Dana Reizniece-Ozola

Latvijas Republikas 13. Saeima

Deputāte

Raimonds Bergmanis

Latvijas Republikas Saeima

Deputāts

Ringolds Arnītis

Latvijas Zemnieku savienība

Valdes loceklis

Arvīds Barševskis

Daugavpils Universitāte

Prorektors, profesors

Viktors Valainis

Latvijas Republikas Saeima

Deputāts

Edgars Vorslovs

Latvijas Nedzirdīgo savienība

Valsts deleģēto sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs

Ņina Linde

SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts”

Valdes priekšsēdētāja

Anitra Tooma

Biedrība “Vides Vārds”

Valdes locekle, žurnāla “Vides Vēstis” galvenā redaktore

Anna Poindere

FMR ADVISORY

Biznesa menedžere

Guna Kalniņa-Priede

Vidzemes plānošanas reģions

Administrācijas vadītāja

Guntis Kalniņš

Bezdarbnieks


Mārtiņš Toms Staks

SIA “Evolution Gaming"


Līga Kļaviņa

Jēkabpils pilsētas dome

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos

Artūrs Strautmanis

Valsts izglītības attīstības aģentūra


Harita Tohme

“LV UNITED” SIA

Valdes loc.

Edgars Tavars

Latvijas Zaļā partija

Valdes priekšsēdētājs

 

Mūsu Eiropa būs vienlīdz gudra, droša un labklājīga centrā un reģionos, spēcīgu nacionālu valstu savienība. Vairāk bērniem. Vairāk cilvēkiem.  Vairāk novadiem, laukiem un reģionu pilsētām. Vairāk izaugsmei, radošās kultūras un tradīciju kopšanai. Vairāk Latvijas un vienotas Eiropas  idejai. Zaļa un vesela Eiropa  Eiropai jārāda priekšzīme vides saudzēšanā. Cīnīsimies par  energoefektīvu Eiropu, zaļu transportu, viedo tīklu infrastruktūru un ieguldījumiem klimata zinātniskajā izpētē. Eiropai nav jāsubsidē fosilā  enerģija, ir jāizmanto atjaunojamie energoresursi un jāattīsta  bioekonomika.     

 

Latviju nedrīkst pārvērst par citu valstu atkritumu poligonu. Cīnīsimies  pret riepu kalnu veidošanu un plastmasas atkritumiem. Sargāsim Baltijas  jūru un Latvijas upes.  Arī turpmāk neļausim ģenētiski modificētu augu  audzēšanu un uzlabosim kontroli par kvalitatīvu pārtiku visā Eiropā.    

 

Taisnīga un gudra Eiropa  Budžets ir politikas spogulis. Eiropas budžetam jākļūst lielākam, tas  jāiegulda, ievērojot lielo un mazo valstu intereses. Atbalstām eirozonas  budžeta izveidi, vairāk naudas jaunradei, drošībai un krīžu  pārvarēšanai. Nepieļausim būtisku samazinājumu lauksaimniecībai un  kohēzijai.  

 

Eiropā ir pārāk zema dzimstība, tā noveco. Arī Latvijā uz diviem  vecākiem piedzimst vien 1,7 bērni. Eiropas demogrāfijas politikai  jāveicina, lai katrā ģimenē būtu vairāk pēcnācēju. Ģimenēm ar bērniem  panāksim tiešu atbalstu no ES budžeta, ar īpašu piedzimšanas pabalstu  veidojot bērna uzkrājumu nākotnei.    

 

Latvija kopš iestāšanās Eiropas Savienībā ir zaudējusi 14% iedzīvotāju.  Palīdzība mājokļu iegādei, iekļaušanās izglītības iestādēs un  uzņēmējdarbības uzsākšana no Kohēzijas līdzekļiem ir prioritātes, lai  tautiešiem vieglāk atgriezties.    

 

Kvalitatīvas skolas un interešu izglītība jānodrošina visā Latvijā. Dodot cilvēkiem darba tirgum pieprasītas prasmes, sniegsim mūžizglītības  un pārkvalifikācijas iespējas.Lielāks finansējums jānovirza studentu,  pasniedzēju apmaiņas programmām un zinātnei, veicinot mazo valstu  zinātnieku iespējas piesaistīt zinātnes finansējumu.    

 

Taisnīga Eiropa rūpējas par mazāk aizsargātajiem. Iestāsimies par ES  invaliditātes kartes ieviešanu un statusa savstarpēju atzīšanu,  vienādiem sociālā atbalsta un pieejamības principiem. Jāveicina kopīgi  risinājumi zāļu cenu mazināšanai un iespēja cilvēkiem saņemt kvalitatīvu  veselības pakalpojumu jebkurā Eiropas valstī. Ražīga Eiropa Mums vajadzīgi ne tikai lieli, bet arī mazi, konkurētspējīgi uzņēmumi. Mazajam biznesam izveidosim vienotu Eiropas nodokļu režīmu, kas būtu  ērts, viegli administrējams un atbildīs digitālā tirgus vajadzībām.     

 

Novērsīsim diskrimināciju, kas liedz piekļuvi finanšu, transporta,  veselības, sociālajiem u.c. pakalpojumiem atkarībā no klienta  valstspiederības, dzīvesvietas un uzņēmējdarbības veikšanas vietas.    

 

Uzstāsim uz taisnīgām Eiropas Savienības subsīdijām lauksaimniekiem,  īpaši atbalstot mazās un vidējās saimniecības. Veicināsim bioloģiskās  lauksaimniecības attīstību. Panāksim «ātro kredītu» sērgas ierobežošanu Eiropas Savienības līmenī un  paplašināsim «reversā» pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu ēnu  ekonomikas mazināšanai.    

 

Turpināsim apkarot "nodokļu oāzes", izvairīšanos no nodokļu nomaksas,  naudas atmazgāšanu. Uzlabosim informācijas apmaiņu starp valsts ieņēmumu  dienestiem un finanšu sektora uzraugiem. Ieviesīsim Eiropas regulējumu  kriptovalūtu izmantošanā.    

 

Droša un nebirokrātiska Eiropa  Eiropas drošībai svarīgi stingri ierobežot nedraudzīgu, autoritāru  režīmu kontrolē esošu plašsaziņas līdzekļu, trešo valstu enerģijas  monopolistu un citu «maigās varas» ietekmes aģentu darbību.    

 

Stiprināsim visaptverošu Eiropas aizsardzību, stratēģisko komunikāciju  un kiberdrošību, atbalstīsim Eiropas aizsardzības fonda izveidi MVU  iesaistei aizsardzības rūpniecības piegāžu ķēdēs. Aizsardzībai jāvelta  vismaz 2% no IKP, jāievēro Varšavas deklarācija starp ES un NATO.  Ieguldījumi robežu kontrolē nepieciešami, lai novērstu bēgļu  pieplūdumu.    

 

ES ir jāpalielina uzticēšanās. Eiropas Komisijai jādemonstrē vienlīdzīga  attieksme pret dalībvalstīm un jāpanāk noteikumu ievērošana. Komisāri  nedrīkst sēdēt Briseles “stikla kalnos”, viņiem personiski jāiesaistās  dalībvalstu reformu ieviešanā. Strukturālo reformu fonds jāizmanto  reformām, kas nav pretrunīgas un atbilst valstu interesēm un attīstībai.  Atbalstām birokrātijas mazināšanu un novecojušu prasību atcelšanu.     

 

Lai Eiropa būtu stipra un Latvija tajā plauktu, lēmumi jāpieņem īstiem  savas valsts patriotiem. Ko nevar paveikt viens cilvēks, visi kopā -  varam!