30.12.2016

Zemkopības ministrijas nozares 2016. gadā


No budžetā pieejamajiem 540 milj. eiro provizoriski izmaksāts dažādos ES un valsts atbalsta maksājumos 510 milj. eiro jeb 95 procenti. Maksājumi vēl turpinās.

Nacionālās subsīdijas

2016. gadā lauksaimnieki saņēma nacionālās subsīdijas 8,6 milj. eiro.

Atbalsts piena un graudaugu ražotājiem.

Izmaksāti divi papildu atbalsta veidi piena ražotājiem, lai mazinātu Krievijas embargo un pasaules tirgus nestabilitātes radītās grūtības. Vasarā izmaksāts papildu valsts atbalsts (6,2 milj. eiro), savukārt novembrī ES pielāgošanās atbalsts (9,8 milj. eiro).

Pārnesot finansējumu no 2017. gada, šī gada novembra beigās tika izmaksāts pārejas posma valsts atbalsts – 6 milj. eiro – par laukaugu platībām graudaugu ražotājiem, lai mazinātu nelabvēlīgo graudaugu augšanas un novākšanas apstākļu, kā arī tirgus cenu krituma radītās finanšu grūtības.