07.03.2019

TAVI CILVĒKI LATVIJĀ UN EIROPĀ


Mūsu Eiropa būs vienlīdz gudra, droša un labklājīga centrā un reģionos. Tāda Eiropa, kurā būs vēl vairāk Latvijas. Vairāk bērniem. Vairāk cilvēkiem. Vairāk novadiem, laukiem un reģionu pilsētām. Vairāk izaugsmei, radošās kultūras un tradīciju kopšanai. Vairāk Latvijas un vienotas Eiropas idejai 21.gadsimtā.

Mēs esam stipru personību tauta. Radoši un enerģiski. Mūs raksturo lauku skarbumā, vējā, sniegā rūdītais raksturs. Ar ieročiem mūs nenobiedēs, ar siltiem krēsliem – neuzpirks. Kamēr lielajām valstīm ir plašas iespējas lietu gaitu ietekmēt sev labvēlīgā gultnē, mūsu izredzes ir tikai pašu rokās. Mēs esam pieraduši ņemt darbu savās rokās un izdarīt to līdz galam, jo zinām, kas jādara.

 

 

Latvija zaļā un veselā Eiropā

Pasaules klimata pārmaiņas draud ar globālu katastrofu, Eiropai jārāda priekšzīme vides saudzēšanā. Cīnīsimies par energoefektīvu Eiropu, zaļu transportu, viedo tīklu infrastruktūru un lielākiem ieguldījumiem klimata zinātniskajā izpētē. Eiropai nav jāsubsidē fosilā enerģija, ir jāizmanto atjaunojamie energoresursi un jāattīsta bioekonomika.
 

Latviju nedrīkst pārvērst par turīgo valstu atkritumu poligonu. Novērsīsim riepu kalnu veidošanu un cīnīsimies par plastmasas atkritumu strauju samazināšanu. Sargāsim Baltijas jūru un mazās Latvijas upes.  Arī turpmāk neatļausim ģenētiski modificētu augu audzēšanu un uzlabosim kontroli par vienlīdz kvalitatīvu pārtiku visās Eiropas valstīs.

 

 

Latvija taisnīgā un gudrā Eiropā

Budžets ir politikas spogulis. Eiropas budžetam jākļūst lielākam, un tas jāiegulda pārdomāti, prasmīgi sabalansējot lielo un mazo valstu intereses. Atbalstām eirozonas budžeta izveidi, vairāk naudas nepieciešams jaunradei, drošībai un krīžu pārvarēšanai. Nepieļausim būtisku samazinājumu lauksaimniecībai un kohēzijai, jo dzīves līmeņa izlīdzināšana ir priekšnosacījums kopīgas bezdarba un sociālās politikas veidošanai.

Eiropā ir pārāk zema dzimstība un tā noveco, arī Latvijā uz diviem vecākiem piedzimst vien 1,7 bērni. Cīnīsimies par vienotu Eiropas demogrāfijas politiku ar mērķi – vairāk pēcnācēju katrā ģimenē.  Ģimenēm ar bērniem panāksim tiešu atbalstu no ES budžeta, veidojot bērna uzkrājumu nākotnei ar īpašu piedzimšanas pabalstu.

Atšķirīgā dzīves līmeņa dēļ Latvija kopš iestāšanās Eiropas Savienībā ir zaudējusi 14% iedzīvotāju, nodrošinot vecajām ES dalībvalstīm kvalificētu darbaspēku. Kohēzijas līdzekļi jāizmanto remigrācijai – mājokļu iegādei, iekļaušanai izglītības iestādēs un uzņēmējdarbības uzsākšanai.


L
īdzīgi kā Somijā kvalitatīvas skolas un interešu izglītība jānodrošina visās Latvijas pilsētās un novados. Dodot cilvēkiem darba tirgum pieprasītas prasmes, sniegsim mūžizglītības un pārkvalifikācijas iespējas, lielāks finansējums jānovirza studentu, pasniedzēju apmaiņas un zinātnes programmām.

Taisnīga Eiropa rūpējas par mazāk aizsargātajiem. Dalībvalstīs jāievieš vienādi sociālā atbalsta un pieejamības nodrošināšanas principi. Iestāsimies par ES invaliditātes kartes ieviešanu un statusa savstarpēju atzīšanu. Jāveicina kopīgi risinājumi zāļu cenu mazināšanai un iespēja cilvēkiem saņemt kvalitatīvu veselības pakalpojumu jebkurā Eiropas valstī.

 

 

Latvija ražīgā Eiropā

Mums vajadzīgi ne tikai lieli, bet arī mazi, konkurētspējīgi uzņēmumi, kas spēj strādāt pāri robežām. Mazajam biznesam izveidosim vienotu Eiropas nodokļu režīmu, kas būtu ērts, viegli administrējams un atbilstu digitālā tirgus vajadzībām.

Eiropas vienotajam tirgum beidzot jāsāk strādāt pēc būtības. Novērsīsim diskrimināciju, kas liedz piekļuvi finanšu, transporta, veselības, sociālajiem u.c. pakalpojumiem atkarībā no klienta valstspiederības, dzīvesvietas un uzņēmējdarbības veikšanas vietas.

Uzstāsim uz taisnīgām Eiropas Savienības subsīdijām lauksaimniekiem, īpaši atbalstot mazās un vidējās saimniecības. Veicināsim bioloģiskās lauksaimniecības attīstību.

Panāksim «ātro kredītu» sērgas ierobežošanu Eiropas Savienības līmenī un paplašināsim «reversā» pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas iespējas ēnu ekonomikas samazināšanai.

Turpināsim apkarot "nodokļu oāzes", izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu. Uzlabosim automātisku informācijas apmaiņu starp valsts ieņēmumu dienestiem un finanšu sektora uzraugiem. Ieviesīsim Eiropas regulējumu kriptovalūtu izmantošanā.

 

 

Latvija drošā un nebirokrātiskā Eiropā

Eiropas drošībai svarīgi stingri ierobežot nedraudzīgu, autoritāru režīmu kontrolē esošu plašsaziņas līdzekļu, trešo valstu enerģijas monopolistu un citu «maigās varas» ietekmes aģentu darbību. Stiprināsim visaptverošu Eiropas aizsardzību, stratēģisko komunikāciju un kiberdrošību, atbalstīsim Eiropas aizsardzības fonda izveidi MVU iesaistei aizsardzības rūpniecības piegāžu ķēdēs. Aizsardzībai jāvelta vismaz 2% no IKP, jāievēro Varšavas deklarācija starp ES un NATO. Ieguldījumi robežu kontrolē nepieciešami, lai novērstu nekontrolētu migrāciju.

 

Starp valstīm un ES vadību jāpalielina uzticēšanās. Nākamajai Eiropas Komisijai demonstrē vienlīdzīga attieksme un jāpanāk pieņemto noteikumu ievērošana dalībvalstīs. Komisārus nedrīkst uztvert kā priekšniekus Briseles “stikla kalnos”, viņiem personiski jāiesaistās dalībvalstu reformu ieviešanā. Strukturālo reformu fonds jāizmanto reformām, kas pēc būtības atbilst valstu interesēm, nav pretrunīgas un nodrošina attīstību.

Mēs iestājamies par birokrātijas mazināšanu. Jaunām prasībām jābūt samērīgām, bet novecojušās - jāatceļ.

 

 

Lai Eiropa būtu stipra un Latvija tajā plauktu, lēmumi jāpieņem īstiem savas valsts un Eiropas patriotiem. Eiropai vajadzīgs mūsu tautas spēks. Ko nevar paveikt viens cilvēks, visi kopā - varam!

***

 

Eiropu veidos nacionālas valstis, kam ir kopīgi mērķi, vērtības un vēlme padarīt Eiropu par vietu, kur iespēja dzīvot reālu un pilnasinīgu dzīvi, lietot uzturā veselīgu pārtiku, elpot tīru gaisu un dzert nepiesārņotu ūdeni, attīstīt talantus un strādāt darbu, kas sniedz patiesu gandarījumu, audzināt laimīgus bērnus un dzīvot harmonijā ar dabu.

Mīļie draugi, vienotai un stiprai Eiropas Savienībai ir daudz nelabvēļu starptautiskajā arēnā un diemžēl arī pašu mājās. Aicinām jūs piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Balsojiet paši un aciniet to darīt arī draugus un paziņas! Šobrīd vairāk kā nekad Eiropai ir nepieciešams jūsu atbalsts, latviešu tautas pieredze un spēks. Spēks pārvarēt mirkļa vājumu. Spēks iestāties par vājāko. Spēks darīt darbu. Spēks, kas liek celties, ņemt laivu un vējam pūst uz Kurzemi. Spēks iestudēt pašam savu teātra izrādi Valmierā. Spēks ķert savu zivi Rāznas ezerā. Spēks pašam novākt ražu laukā Elejā. Spēks, kas liek asnam uzdīgt Rīgas bruģī.

 

Zaļo un Zemnieku savienība, 2019