24.10.2018

Ministru prezidents: svarīgi turpināt valdības 1000 dienu laikā īstenotās reformas


Dienā, kad uz savu pirmo sēdi sanāks 13. Saeima, Ministru prezidenta valdībai apritēs 1000. diena, kopš tā tika apstiprināta ar deputātu balsojumu 2016. gada 11. februārī.

 

Uzsākot darbu, valdība izstrādāja un pieņēma Valdības rīcības plānu, nosakot sava darba prioritātes. Valdības darba periods no apstiprināšanas dienas līdz brīdim, kad darbu sāks jaunā, 13. Saeima, aizvadīti rūpīgā šo reformu plānošanā un īstenošanas uzsākšanā un ļauj atskatīties uz paveikto, vērtējot iesākto pārmaiņu tālāko ietekmi un rezultātus.

 

Apstiprinot Valdības rīcības plānu, tika noteiktas galvenās tā prioritātes – tautsaimniecības attīstība, reformas veselības aprūpes un izglītības sistēmā, kā arī valsts aizsardzība. M. Kučinska valdība strādājusi, kā reformu valdība, Valdības rīcības plānā ne tikai nosakot prioritātes un sasniedzamos mērķus, bet arī ierakstot tajā izdarāmos darbus un termiņus, kādos tie jāpaveic.

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē trešdien, 24. oktobrī, uzrunājot sociālos partnerus – Latvijas Darba devēju konfederācijas, kā arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus, M. Kučinskis uzsvēra, ka nākamais solis Latvijas nākotnes virzībā – ir jābūt dialogam starp darba devējiem un ņēmējiem visa valstī, savukārt valstij jāsadarbojas ar saviem sociālajiem partneriem.

 

Jāuzsver, ka tieši šīs valdības laikā ir panākts, ka aizsardzības budžets ir 2% no iekšzemes kopprodukta, tādējādi valstij pildot starptautiskās saistības pret NATO partneriem. Šajā laikā ir īstenota Austrumu robežas izbūve, panākta NATO spēku pastāvīga klātbūtne Latvijā, realizēti kiberdrošības pasākumi, kā arī veicināta medijpratība.

 

Būtiski pasākumi veikti, lai reformētu veselības aprūpes sistēmu. Šai jomai, apstiprinot 2018. gada valsts budžetu, piešķirts rekordliels finansējuma palielinājums, panākot, ka šai jomai kopējais finansējuma apjoms pārsniedz vienu miljardu eiro. Tas ļāvis palielināt algas mediķiem, samazināt rindas pēc veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī palielināt finansējumu kompensējamajiem medikamentiem. Lai veselības aprūpes sistēma veiksmīgi attīstītos, turpmākajos gados ir svarīgi turpināt šīs valdības laikā uzsākto veselības aprūpes apdrošināšanu, palielināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, paaugstināt kompensējamo medikamentu pieejamību, “zaļā koridora” onkoloģijā ieviešanu, attīstīt e-veselības darbību.

 

M. Kučinska valdības darba laikā īstenoti arī noteikti pasākumi, lai reformētu izglītības sistēmu, padarītu pieejamākus mājokļus iedzīvotājiem, sniegtu atbalstu audžuģimenēm un adoptētājiem, palielinātu pabalstus jaunajām māmiņām, kā arī paaugstinātu nodarbinātības un vidējā atalgojuma līmeni valstī.

 

Savukārt, īstenojot nodokļu sistēmu, kā arī efektīvi cīnoties pret ēnu ekonomiku, būtiski palielināti nodokļu ieņēmumi, ieviesta 0% UIN likme reinvestētajai peļņai, likvidēti UIN avansa maksājumi, ieviesta nodokļu progresivitāte, kā arī ieviests reversais PVN.

 

M. Kučinskis norāda, ka ir pateicīgs visiem ministriem, kas strādājuši kā vienota komanda, visiem koalīcijas partneriem, ekspertiem un arī sabiedrībai par to, ka valdības deklarācijā noteiktie mērķi palika tās uzmanības lokā visu šo divu gadu laikā. Vienlaikus tiek akcentēts, ka, lai arī tautsaimniecība sekmīgi attīstās, nākamās valdības uzdevums ir neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt iesākto darbu, lai nodrošinātu stabilu iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu.