19.10.2018

Ministru prezidents: Eiropas un Āzijas savienojamības nostiprināšana ir Latvijas interesēs


Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 19. oktobrī, Briselē piedalās 12.Āzijas-Eiropas (ASEM) samitā.

 

Šī gada ASEM samita tēma ir “Globālie partneri globālajiem izaicinājumiem” un tā ietvaros tika pārrunāti Āzijas un Eiropas savienojamības aspektus un tālākas sadarbības perspektīvas abu kontinentu starpā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, ierobežotu klimata izmaiņas, atbalstītu daudzpusējo tirdzniecības sistēmu, katastrofu seku novēršanu un menedžmentu, enerģijas drošību, pārtikas drošību un citus globāli nozīmīgus jautājumus.

 

Eiropas un Āzijas savienojamības nostiprināšana ir būtiska arī no Latvijas interešu viedokļa transporta, digitālās savienojamības un izglītības nozarēs. Latvija augstu vērtē Eiropas un Āzijas dialogu ASEM ietvaros. Uzrunājot samite dalībniekus, M. Kučinskis norādīja, ka Latvijas izpratne par labāku savienojamību ir caur transporta infrastruktūras mezglu attīstību un digitālo savienojamību. Ar tās palīdzību, globālo izaicinājumu priekšā un izmantojot jaunās tehnoloģijas, kopīgi jāveido iekļaujoša sabiedrība.

 

“Latvijas ģeogrāfiskais novietojums Baltijas jūras reģiona centrā, uz Eiropas Savienības ārējās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju un jūras savienojumiem ar Skandināviju, apvienojumā ar labi attīstītu transporta infrastruktūru - trīs neaizsalstošām ostām, plašu dzelzceļa tīklu, kura maršruti sniedzas līdz pat Indijai un Klusajam okeānam, mums jau šodien ļauj piedāvāt jaunus kombinētos kravu transporta risinājumus ar īsiem tranzīta laikiem gan virzienā no Āzijas uz Eiropu, gan atpakaļ,” sacīja Ministru prezidents.

 

Indija, Japāna, kā arī Tuvo austrumu valstis ir mūsu uzmanības centrā.  Latvija vēlas piesaistīt šo valstu sadarbības partnerus gan kā  potenciālos investorus transporta infrastruktūras attīstībai Latvijā,  gan arī jaunu tranzītkravu piesaistei.

 

“Ar mērķi nostiprināt abu kontinentu savienojamību sauszemes transporta jomā, mums visiem, gan divpusēji, gan daudzpusēji starptautisko organizāciju ietvaros ir jāstrādā pie kopējas standartizācijas, tiesiskās harmonizācijas, kā arī robežšķērsošanas barjeru mazināšanas, lai padarītu šos koridorus konkurētspējīgākus un sniegtu atbildi uz augošiem tirdzniecības apjomiem starp Āziju un Eiropu,” tā M. Kučinskis.

 

Laikā, kad dati kļūst par vienu no galvenajiem resursiem valstu tautsaimniecībās, Latvijas valdība ir izstrādājusi Datos balstītas nācijas koncepciju. Viens no virzieniem, kurā komersanti strādā šīs koncepcijas ietvaros ir transporta digitālie risinājumi. Digitālā transformācija prasa arī aktīvu starptautisku sadarbību, īpaši fokusējoties uz starpnozaru projektiem. Latvijas piedāvātā infrastruktūra, atvērtība un elastība ir platforma uz kuras attīstīt globāli konkurētspējīgus risinājumus.

 

ASEM valstu sadarbība izglītības jomā paver arvien jaunas iespējas gan pieredzes un informācijas apmaiņai, gan mobilitātei. Mācību mobilitāte šodien ir neatņemama profesionālās un augstākās izglītības sastāvdaļa. Latvijā mācās studenti no vairāk nekā 100 valstīm, un ārvalstu studentu skaits ik gadu pieaug, sasniedzot vairāk kā 11% no studentu kopskaita.

 

ASEM samits notiek reizi divos gados un tā ietvaros valstu un valdību vadītāji diskutē par ciešāku politisko, ekonomisku un kultūras sadarbību starp Eiropas un Āzijas valstīm.