AKTUALITĀTES

AKTUALITĀTES / VISAS AKTUALITĀTES


   

ZZS saraksts un programma Kārsavas novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2017


„Runā ar darbiem-tā ir stiprākā un labākā valoda”. ( K.Skalbe)  

 

Kandidātu saraksts:

1

Ināra Silicka

2

Andris Ļubka

3

Andrejs Krišāns

4

Inese Avota

5

Aivars Ruskulis

6

Artis Čoičs

7

Marita Stepanova

8

Tālis Mūrnieks

9

Inta Rancāne

10

Viktors Indričāns

11

Ināra Dovgiallo

12

Solvita Dzērkale

13

Laimonis Naglis

14

Antoņina Babāne

15

Dace Rancāne

16

Ainārs Kodarāns

17

Gunārs Bluss

18

Oskars Petinens

 

Kārsavas novada Zaļo un Zemnieku savienības darbības programma                  

Mēs esam gatavi turpināt iesāktos darbus un uzsākt  jaunus. Mēs apzināmies savus spēkus un iespējas, kļūdas un trūkumus, rēķināmies ar varbūtējiem šķēršļiem un ekonomisko situāciju  valstī. Mēs  rēķināsimies ar novada iedzīvotāju viedokļiem par pilsētas un pagastu  attīstību; uzturēsim dialogu ar iedzīvotājiem gan tradicionālajos, gan  modernajos komunikāciju veidos, lai ikviens varētu aktīvi iesaistīties  svarīgu  lēmumu apspriešanā. Turpināsim attīstīt Kārsavas novadu  pievilcīgu un sakārtotu, lai tas veidotos par vietu, kur godā seniorus,  dibina ģimenes un audzina bērnus.

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA  

Atbalstīsim pašvaldības teritorijā esošo uzņēmumu un zemnieku  saimniecību darbību, rosināsim kooperācijas attīstību. Īpašas rūpes  veltīsim tam, lai jaunā paaudze ne tikai iekļaujas darba tirgū, bet arī  uzdrošinās veidot paši savus uzņēmumus. Veidosim labvēlīgu vidi  investīciju piesaistei uzņēmējdarbības attīstībai. Turpināsim atbalstīt  lauksaimnieku speciālistu piesaisti zemnieku darbības attīstībai.  Godināsim uzņēmējus, kuri piedalās projektu apguvē.  

 

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS  

Turpināsim uzlabot mācību iestāžu vizuālo tēlu,  ieviest moderno  tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs.  Turpināsim  visiem novada  izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošināt bezmaksas ēdināšanu.  Arī turpmāk nodrošināsim bērniem iespējas attīstīt savas prasmes un  talantus  mākslas un mūzikas skolā, sporta aktivitātēs un vasaras  nometnēs. Finansiāli atbalstīsim izcilākos skolēnus- Latgales zonas un  valsts konkursu uzvarētājus. Turpināsim jauniešu militāri-patriotiskās audzināšanas darbu novadā, atbalstot jaunsargu kustību. Saglabāsim visas esošās bibliotēkas un kultūras namus. Palielināsim finansējumu bibliotēkām grāmatu iegādei. Turpināsim atbalstīt novada mākslinieciskos kolektīvus un daiļamata meistarus. Atbalstīsim Kārsavas  novada muzeja izveidi. Nodrošināsim senioriem daudzveidīgu kultūras un  interešu izglītības piedāvājumu.  

 

SOCIĀLĀ SFĒRA UN VESELĪBAS APRŪPE  

Turpināsim atbalstīt Kārsavas slimnīcas un pagastu feldšeru punktu  darbību. Atbalstīsim grūtībās nonākušos novada iedzīvotājus, izvērtējot  katra individuālo nepieciešamību. Atbalstīsim audžuģimenes. Rūpēsimies  par  veciem un vientuļiem novada iedzīvotājiem, akcentējot aprūpi mājās.  Izveidosim sociālo centru  ģimenēm ar bērniem, personām ar īpašām  vajadzībām, pensijas vecumu sasniegušiem novada iedzīvotājiem.

 

INFRASTRUKTŪRA UN VIDE  

Turpināsim novada infrastruktūras sakārtošanu, piesaistot Eiropas  Savienības finansējumu; palielināsim atbalstu ēku siltināšanas līdzfinansēšanai, paplašināsim ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi,  ļaujot iespēju pieslēgties privātmāju iedzīvotājiem. Turpināsim labiekārtot iekšpagalmus pilsētā un pagastu centros. Rūpēsimies par  sakoptu vidi un tās aizsardzību  visā novadā. Turpināsim uzlabot  pašvaldības ielas un ceļus.   

 

RELIĢIJA  

Uzturēsim ciešu saikni ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām. Veicināsim sadarbību ar sabiedriskām iestādēm un organizācijām.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv