AKTUALITĀTES

AKTUALITĀTES / VISAS AKTUALITĀTES


   

ZZS saraksts un programma Daugavpils pilsētas domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


19.04.2017


Zaļo un Zemnieku Savienības Daugavpils pilsētas priekšvēlēšanu programma: Daugavpils labākā vieta dzīvošanai, darbam, izglītībai un atpūtai.

 

Kandidātu saraksts:

1

Arvīds Barševskis

2

Ināra Ostrovska

3

Gatis Kamarūts

4

Sergejs Blagoveščenskis

5

Igors Širokovs

6

Andrejs Kursītis

7

Žanna Romanovska

8

Viktors Friliņš

9

Viktors Dobkevičs

10

Jūlija Račicka

11

Olga Pavlova

12

Jevgeņijs Kozlovs

13

Anita Sakoviča

14

Karīna Juhņeviča

15

Juris Ozols

ZZS  šajās vēlēšanās galvenais mērķis ir padarīt Daugavpili par zaļāko un  sakārtotāko pilsētu Latvijā! Šajās pašvaldību vēlēšanās mūsu mērķis ir sakārtot un uzlabot dzīves  vidi visos pilsētas mikrorajonos, kā arī saliedēt pilsētas iedzīvotājus nedalot tos tautībās, ticībās vai sociālajos līmeņos.  

 

• Sociālā joma un Veselība  

- Rūpēsimies par pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, radot  specializētos dienas centrus.

- Atbalstīsim un uzlabosim esošo programmu cilvēkiem ar maznodrošinātā  statusu.

- Atbalstīsim un stiprināsim pilsētas iedzīvotāju bezmaksas valsts  valodas zināšanu līmeņa paaugstināšanu.

- Saglabāsim esošo pabalstu sistēmu un ieviesīsim diferencēto pabalstu  sistēmu sakarā ar bērna piedzimšanu.

- Ieviest ārstu materiālā un sadzīves apstākļu uzlabošanu. - Paaugstināsim atalgojumu pašvaldību darbiniekiem, sastādot algas  paaugstināšanas grafiku.  

 

• Izglītība  

- Attīstīsim izglītības iestādēs moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību  procesā, piesaistot ES fondus.  

- Atjaunosim bērnu dārzos novecojušos sporta laukumus.  

- Attīstīsim pilsētā uzņēmējdarbību uz profesionālās izglītības bāzes.

- Ieviesīsim augstskolu zinātnisko pētījumu un augsto tehnoloģiju  izmantošanu uzņēmējdarbībā.

- Izveidosim stipendiju fondus augstskolu, profesionālo izglītības  iestāžu, ģimnāziju un vidusskolu  audzēkņiem un studentiem ar izciliem  sasniegumiem.  

 

• Pilsētas infrastruktūra  

- Attīstīsim pilsētas industriālās infrastruktūras zonu.  

- Velosipēdistu drošībai savienosim visus pilsētas mikrorajonu  veloceliņus.  

- Mikrorajonos atjaunosim vai izveidosim, laukumus sportam un atpūtai.

- Turpināsim ietvju un ceļu labiekārtošanu un sakārtošanu.

- Piedāvāsim individuālus risinājumus pilsētas māju pagalmu  labiekārtošanai. - Noteiksim termiņu pamestu ēku un graustu sakārtošanai.

- Rūpējoties par drošību palielināsim video novērošanas kameru skaitu  pilsētā.

- Turpināsim pašvaldības uzņēmumu darbības optimizāciju, komunālo  maksājumu samazināšanai.  

 

• Pārvalde  

- Mazināsim birokrātiju saziņā ar pašvaldības iestādēm.

- Veicināsim IT attīstību, nodrošinot iespēju sazināties ar pašvaldības  iestādēm elektroniski. - Ieviesīsim Domes sēžu pārraidi tiešraidē.  

 

• Uzņēmējdarbība  

- Pilnveidosim atbalstu maziem un vidējiem uzņēmējiem ar apmācību  programmām un informatīvo atbalstu, piesaistot ES fondus.

- Atbalstīsim un paplašināsim grantu programmas jaunajiem uzņēmējiem.

- Paplašināsim nodokļu atlaides vietējiem ražotājiem.

- Stiprināsim ekonomisko sadarbību ar ārvalstu vēstniecībām un  konsulātiem, izveidojot pilsētas domes struktūrā – atbildīgo par  starptautisko sadarbību.  

 

• Kultūra, Sports un Tūrisms  

- Veicināsim bezmaksas sporta pieejamību bērniem.

- Izstrādāsim labāko sportistu apbalvošanas sistēmu.

- Veicināsim tūrisma attīstību republikas un ES līmenī, izstrādājot  mārketinga programmu.

- Organizēsim un atbalstīsim daudznacionālus pasākumus, kā arī aktīvi  atbalstīsim pilsētas tradicionālos un kristīgos pasākumus.

- Atbalstīsim tradicionālās reliģiskās konfesijas pilsētā.  

 

• Vide  

- Piesaistīsim investīcijas pilsētas īpaši aizsargājamo teritoriju  apsaimniekošanai un attīstībai, tādējādi nodrošinot bioloģiskās  daudzveidības saglabāšanu.

- Uzlabosim dzīves apstākļus dzīvniekiem patversmē un palielināsim vietu  skaitu tajā.

- Palielināsim atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumu skaitu.

- Turpināsim promenādes celtniecību un citu projektu realizāciju.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv