AKTUALITĀTES

AKTUALITĀTES / VISAS AKTUALITĀTES


   

ZZS saraksts un programma Mārupes novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


19.04.2017


ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS priekšvēlēšanu programma Nāc – strādāsim kopā!

Kandidātu saraksts:

1

Mārtiņš Bojārs

2

Andris Belousovs

3

Valdis Kārkliņš

4

Pēteris Pikše

5

Maija Bauda

6

Gatis Vācietis

7

Laima Levanoviča

8

Dace Štrodaha

9

Sigita Sakoviča

10

Anita Vintere

11

Viesturs Kriškalns

12

Elīna Brigmane

13

Jānis Lībietis

14

Agris Kokorevičs

15

Jolanta Grosberga-Gernere

16

Daina Mediņa

17

Ilze Celma

18

Kārlis Belousovs

19

Bruno Lielkāja

20

Edgars Indāns

 

1. Izglītība - novada attīstības ilgtspējas nozīmīgākā vērtība

• veicināsim jaunu izglītības iestāžu būvniecību, Mārupes vidusskolas rekonstrukciju, mūsdienīgu telpu nodrošināšanu Mūzikas un mākslas skolai, ka arī baseinu izbūvi.

• Attīstīsim karjerizglītību vispārējās izglītības iestādēs.

• Piesaistīsim sociālos pedagogus, turpināsim bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju.

• Veicināsim jauniešu nodarbinātību, atbalstīsim vasaras nometnes bērniem un jauniešiem.

• Turpināsim sadarbību ar privātajiem bērnudārziem.

• Dažādosim mūžizglītības un pieaugušo izglītības iespējas novadā.

 

2. Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide - ekonomiskais pamats novada izaugsmei un iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanai

• Izkopsim sadarbību ar Mārupes uzņēmējiem.

• Turpināsim veicināt 110/20kV apakšstacijas izbūvi.

• Sekmēsim vietējo lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietu attīstību.

• Veicināsim novada uzņēmēju un jauniešu saskarsmi, atbalstīsim jauniešos uzņēmēja talantus, radīsim iespēju jauniešiem piedalīties mentoringa programmā.

 

3. Sociālā palīdzība un veselības aprūpe - svarīga pilnvērtīgas dzīves sastāvdaļa

• Veidosim mūsdienīgu sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, akcentējot bērnu veselības aprūpi. Sekmēsim ģimenes ārsta prakšu skaita palielināšanu.

• Veidosim Multifunkcionālu centru ar plašu pakalpojumu klāstu, turpināsim attīstīt dienas centrus.

• Palielināsim pabalstu jaundzimušo aprūpei un pabalstu apbedīšanai.

• Godināsim senioru apaļo jubileju svinētājus, saglabāsim transporta pabalstu un pabalstu malkas iegādei. Sekmēsim bezmaksas datorprasmju apguvi, fizioterapeita un ārstnieciskās vingrošanas pakalpojumu pieejamību, nūjošanu un seminārus veselības uzlabošanai.

 

4. Vide - par zaļāku un tīrāku Mārupi!

• Turpināsim rūpēties par zaļās dabas klātbūtni Mārupē, labiekārtosim Jaunmārupes dabas parku un atpūtas parku Skultē, vairosim iedzīvotājiem brīvi pieejamus skvērus, parkus un dabas takas.

• Nodrošināsim iespēju atkritumu šķirošanai un bezmaksas izvešanu no katras mājsaimniecības.

• Rūpēsimies par Mārupes pazemes ūdeņu kvalitāti, turpinot attīstīt ūdensvada un kanalizācijas tīklu, strādāsim pie sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas.

 

5. Drošība - svarīga misija mūsdienu sabiedrībā

• Nodrošināsim pašvaldības policijas diennakts patrulēšanu, paplašināsim video novērošanas sistēmu izvietojumu vietās, kurās pastāv riski personu drošībai un sabiedriskajam īpašumam.

• Rūpējoties par satiksmes drošību un ceļu kvalitāti, turpināsim izbūvēt jaunas ietves, veloceliņus un ielu apgaismojumu līnijas. Veicināsim drošu gājēju pāreju veidošanu un krustojumu sakārtošanu, īpaši Daugavas ielā.

 

6. Sports - veselīga dzīvesveida pamats

• Turpināsim sporta laukumu, stadiona izbūvi un sporta un aktīvās atpūtas teritorijas attīstību.

• Atbalstīsim iedzīvotāju sportiskās aktivitātes atbilstoši katra iespējām, turpinot bezmaksas treniņa iespējas novadā, nodrošinot brīvu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamību.

• Sekmēsim mārupiešus sasniegt atzītus sportiskus rezultātus, turpinot finansiāli atbalstīt dalību treniņnometnēs un sacensībās.

• Rūpēsimies par fiziski aktīvas un sportiskas jaunās paaudzes veidošanos, piedāvājot bezmaksas laiku iespējas peldēšanas un slidošanas prasmju apguvei.

• Turpināsim sadarbību ar privātiem partneriem, deleģējot atsevišķu sporta veidu īstenošanu (BMX un Hokejs).

 

7. Kultūra – novada kopā pastāvēšanas tradīcijas un vērtības

• Turpināsim svētku tradīcijas (Bērnu svētki, Līgo svētki, Mārupes novada dienas) un veicināsim jaunu tradīciju rašanos.

• Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus (bezmaksas nodarbības, tērpi, dalība konkursos).

• Izveidosim Kultūras centru topošajā Multifunkcionālajā centrā Tīrainē un veicināsim dabas koncertzāles izveidošanu Jaunmārupē.

• Veicināsim senioru iesaisti novada kultūras dzīvē, atbalstot senioru pašdarbības kolektīvu darbību.

• Turpināsim darbu pie muzeju izveides Mārupē, izveidojot modernu, interaktīvu novada muzeju, aktīvi līdzdarbosimies Aviācijas muzeja dibināšanā.

• Sekmēsim Tradicionālo kristīgo konfesiju nama (baznīcas) būvniecību Jaunmārupē.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv