AKTUALITĀTES

AKTUALITĀTES / VISAS AKTUALITĀTES


   

ZZS saraksts un programma Madonas novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


19.04.2017


Zaļo un zemnieku savienība iesniegusi deputātu kandidātu sarakstu Madonas novada domes vēlēšanām:

Kandidātu saraksts:

1

Agris Lungevičs

2

Valda Kļaviņa

3

Aleksandrs Šrubs

4

Modris Zomerovskis

5

Vents Ikaunieks

6

Guntis Ķeveris

7

Rihards Saulītis

8

Bruno Kokars

9

Agris Sārs

10

Gatis Teilis

11

Diāna Dambeniece

12

Gunārs Ikaunieks

13

Voldemārs Šmugais

14

Igors Šapovals

15

Sandra Deikmane

16

Sarmīte Pabērza

17

Artūrs Bricis

18

Edvīns Gudrītis

19

Aigars Šķēls

20

Andris Simtnieks

 

Zaļo un Zemnieku savienības mērķis - Madonas novada iedzīvotāju garīgā  un materiālā labklājība.  

Galvenie uzdevumi:  

Tautsaimniecība

• Rūpēties par pašvaldības autoceļiem un ielām, tajā skaitā nodrošināt  ceļu tīrīšanu ziemā līdz katrai apdzīvotai lauku mājai pagastu  teritorijās

• Sākt uzstādīt norādes uz viensētām un nozīmīgiem objektiem pagastos

• Pašvaldības iepirkumos piemērot ZAĻĀ iepirkuma principus, dodot  priekšroku vietējiem uzņēmējiem  

• Sākt veidot sistēmu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm vietējiem  uzņēmējiem un zemniekiem  

• Vērst uzmanību uz līdzsvarotu attīstību visā novadā

• Pilnveidot ‘’vienas pieturas aģentūras’’ principu pašvaldības  sniegtajiem pakalpojumiem  

• Atbalstīt uzņēmēju un lauksaimnieku kooperāciju novadā, veicināt jaunu  biznesa ideju  attīstību un darba vietu radīšanu, mērķtiecīgi ieguldot  ES finansējumu  

• Piesaistīt starptautiska līmeņa kultūras un sporta pasākumus  novada  uzņēmēju atbalstam    

 

Sabiedrības attīstība un sociālā joma

• Atbalstīt ģimenes, nodrošinot bērnu piedzimšanas pabalstus,   brīvpusdienas vispārizglītojošās skolās un PII  

• Pilnveidot esošos un veicināt jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu  novadā piesaistot ES un citus finansējuma avotus, īpaši atbalsot ģimenes  ar bērniem, pensionārus ar maziem ienākumiem un invalīdus, akcentēt  profilaktisko darbu ar sociālā riska ģimenēm  

• Pilnveidot sadarbību ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”  

• Panākt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas uzsākšanu ciematos,  izglītojot iedzīvotājus par tās nepieciešamību, finansiāli atbalstot  apsaimniekošanas uzsākšanu  

• Atbalstīt Madonas slimnīcas darbību un  ģimenes ārstu prakses  pagastos

• Veicināt jaunu speciālistu piesaisti Madonas slimnīcā un ģimenes ārstu  prakšu vietās, nodrošinot dienesta dzīvokļus,  mācību maksu,  rezidentūras iespējas    

 

Sabiedriskā kārtība un drošība  

• Sadarbībā ar Valsts policiju uzlabot drošību novadā  

• Aktivizēt pašvaldības kārtībnieku darbu visā novada teritorijā,  palielināt kārtībnieku skaitu

• Pilnveidot Madonas dzīvnieku patversmes darbību, rūpēties par  klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu novadā  

 

Vide

• Veidot Madonas novadā zaļu un tīru vidi  

• Motivēt iedzīvotājus rūpēties par sakoptu teritoriju sev apkārt  

• Ieviest novadā dalīto atkritumu savākšanu

• Atjaunot rotaļu laukumus pie PII, sākt veidot publiskos bērnu rotaļu  laukumus vai aktīvās atpūtas vietas pagastos un Madonā    

 

Izglītība, jaunatne  

• Turpināt modernizēt izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi,  paaugstinot to prestižu un darba  kvalitāti  

• Rūpēties par bērnu nokļūšanu vispārējās un interešu izglītības  iestādēs  

• Atbalstīt lauku skolas kā pagastu kultūrvides centru  

• Atbalstīt jaunu un pilnveidot esošo  interešu pulciņu izveidi un  darbību izglītības iestādēs un pagastos

• Atbalstīt personisku iniciatīvu jauniešu aktivitātēm

• Rūpēties par iespēju iegūt augstāko izglītību Madonā un arodizglītību  Barkavā  

• Veicināt mūžizglītības iespējas Madonas novadā  

• Veicināt jaunu speciālistu piesaisti Madonas novada izglītības  iestādēm un PII, nodrošinot dienesta dzīvokļus, atbalstot ar studiju  maksu    

 

Kultūra, tūrisms  

• Veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, Dziesmu un deju  svētku procesa nepārtrauktību, labvēlīgu vidi amatiermākslas kolektīvu  darbībai un jaunradei  

• Atbalstīt iniciatīvu izdot vietējos pagastu informatīvos izdevumus  

• Atbalstīt tradicionālo  vietēja mēroga pasākumu organizēšanu lauku  kultūras namos  

• Veidot Gaiziņu, Lubāna mitrāju un Kalsnavas arborētumu kā valsts  mēroga tūrisma centrus, veicināt tūrisma attīstību, atbalstīt jaunu  tūrisma produktu radīšanu, izglītot sabiedrību par dabas vērtībām  

• Veicināt Madonas novada atpazīstamību Latvijas mērogā un ārpus tās  

• Aktīvi sadarboties ar radošo profesiju pārstāvjiem un reliģiskajām  konfesijām  

 

Sports

• Nodrošināt aktivitāti novada sporta bāzēs organizējot dažāda mēroga  sacensības  

• Akreditēt jaunu sporta veidu ieviešanu Madonas BJSS  

• Attīstīt bērnu sportu atbalstot sporta pulciņu izveidi un attīstību  visā novada teritorijā

• Veidot Madonu par ziemas sporta veidu galvaspilsētu Latvijā  

• Atbalstīt novadā izveidojušos un darbojošos sporta klubus,  organizācijas  

• Būtiski palielināt augsta līmeņa sportistu atbalstu  

• Izveidot āra skeitparku  Madonā

• Virzīt mākslīgā ledus laukuma, peldbaseina un stadiona  projektus  Madonas pilsētā  

• Turpināt attīstīt sporta un atpūtas bāzi Smeceres sils par aktīvās  atpūtas centru novada iedzīvotājiem un augsta līmeņa bāzi starptautisku  pasākumu organizēšanai  

• Veicināt jaunu speciālistu piesaisti Madonas BJSS, nodrošinot dienesta  dzīvokļus, atbalstot ar studiju maksu
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv