AKTUALITĀTES

AKTUALITĀTES / NOVADOS


2015

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...  --> 

Elektroenerģiju par samazinātu cenu saņems trūcīga vai maznodrošināta ģimene, daudzbērnu ģimene, kā arī ģimene, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, un persona ar I invaliditātes grupu
30.12.2015

Līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu 2015. gada sākumā elektroenerģija vairs netiek subsidēta visām mājsaimniecībām. Vienlaikus ir svarīgi nodrošināt, ka elektrība ir pieejama arī mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem. Tāpēc Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktas vairākas mērķgrupas, kurām ir piešķirts aizsargāta lietotāja statuss, kas ļauj saņemt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju.

Lasīt vairāk ...


Jūrmalas pilsēta saglabā kūrorta statusu
28.12.2015

Kūrorta statusa izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi Jūrmalas pilsētas domes pārskatu par tās administratīvās teritorijas atbilstību kūrorta statusam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izvērtējot vides kvalitātes rādītājus, paredzēto kūrorta attīstību, ņemot vērā administratīvajā teritorijā pieejamos dabas dziednieciskos resursus un esošo tūrisma infrastruktūru pieņemts lēmums par kūrorta statusa saglabāšanu Jūrmalas pilsētai.

Lasīt vairāk ...


Aizsardzības nozares vadība piedalās Ziemassvētku kauju atceres pasākumā Lestenē
22.12.2015

23.decembrī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube piedalīsies Ziemassvētku kauju atcerei veltītajā piemiņas pasākumā.

Lasīt vairāk ...


LM plāno pilnveidot pasākumus ilgstošo bezdarbnieku atbalstam
17.12.2015

Cilvēkiem, kas ilgstoši ir bez darba, paredzēta virkne atbalsta pasākumu, kas veicinās bezdarbnieku motivāciju, kā arī iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos un iekārtošanos piemērotā darbā. Aktivitātes plānots īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" ietvaros.

Lasīt vairāk ...


Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apmeklēs atjaunoto un modernizēto Latvijas Valsts augļkopības institūtu
17.12.2015

Piektdien, 18. decembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apmeklēs Latvijas Valsts augļkopības institūtu (LVAI) Dobelē, lai piedalītos LVAI jaunuzbūvētās laboratorijas un rekonstruēto ēku atklāšanā. Svinīgā atklāšana piektdien sāksies pulksten 10.00 Dobelē, Graudu ielā 1.

Lasīt vairāk ...


Izmaiņas sociālajā jomā 2016. gadā
16.12.2015

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2016. gadā.

Lasīt vairāk ...


Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tiksies ar Kurzemes lauksaimniekiem un zivsaimniekiem
16.12.2015

16. un 17. decembrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies darba vizītē uz Kurzemi, lai tiktos ar lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, kā arī apmeklētu ražojošās zemnieku saimniecības un zivju pārstrādes uzņēmumus un klātienē iepazītos ar to darbu.

Lasīt vairāk ...


LM: 2014.gadā ģimeniska vide nodrošināta 80% ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem
15.12.2015

Otrdien, 15.decembrī, valdība izskatīja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto informatīvo ziņojumu Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2014. gadā. Nozīmīgs darbs īstenots bērnu veselības, izglītības, tiesību aizsardzības jomā. 2014. gadā ģimenisku vidi nodrošināja 80% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Lai panāktu tālāku bērnu stāvokļa uzlabojumu, izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kā arī veikti atbalsta pasākumi, mazinot gadījumu skatu, kad bērni aug šķirti no ģimenes.

Lasīt vairāk ...


Valdība vienojas pilnveidot bāriņtiesu darbu bērnu tiesību aizsardzībā
15.12.2015

Turpmāk bāriņtiesai pirms lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi būs nepieciešams sagatavot rakstveida pārskatu par iepriekš veiktajām darbībām, lai bērnam nodrošinātu piemērotu aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē, informē Labklājības ministrija (LM).

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts pasākumu plāns par atbalstu personām ar invaliditāti
15.12.2015

Otrdien, 15.decembrī, valdība apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto pasākumu plānu par atbalstu personām ar speciālām vajadzībām.

Lasīt vairāk ...


Vienojas par ārstniecības personu atalgojuma palielinājumu 2016.gadā
14.12.2015

Veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs: „Nākamais gads ārstniecības personām nāk ar labiem jaunumiem – atalgojuma palielinājumu. Šodien trīspusējās sarunās ar arodbiedrības un darba devēju pārstāvjiem vienojāmies par modeli, kā papildus nozares budžetā piešķirtie 10 miljoni eiro tiešā veidā sasniegs ārstniecības personas, rezultējoties atalgojuma palielinājumā - vidēji darba samaksa par 7% pieaugs ārstiem, ārsta palīgiem un medicīnas māsām. Lielākai daļai medicīnas māsu atalgojums pieaugs pat par 9%-10%. Tāpat par aptuveni 3,5% algas pieaugs slimnīcu atbalsta personālam".

Lasīt vairāk ...


Labklājības ministrs ar Banku augstskolu un Daugavpils Universitāti vienojas par turpmāko sadarbību
14.12.2015

Lai attīstītu sekmīgu sadarbību zinātnē un pētniecībā sociālajā jomā, labklājības ministrs Uldis Augulis parakstīja sadarbības līgumu ar Banku augstskolas rektoru Andri Sarnoviču un Daugavpils Universitātes rektoru Arvīdu Barševski.

Lasīt vairāk ...


Brigmanis klausīs, ko teiks vēlētājs. Saruna ar ZZS līderi par valdības veidošanu
14.12.2015

“LA” redakcijā Saeimas deputāts Augusts Brigmanis ieradās taisnā ceļā no prezidenta pils, kur valsts galva bija pieņēmis ZZS delegāciju. Sarunā uz karstām pēdām Brigmanis dalījās domās ar Māri Antoneviču un Egilu Līcīti par galvenajiem aizvadītās nedēļas notikumiem.

Lasīt vairāk ...


Piešķirts papildu finansējums mikroaizdevumu un starta aizdevumu izsniegšanai uzņēmējiem (1
08.12.2015

Mikroaizdevumu un starta aizdevumu pieejamībai komersantiem piešķirts papildu finansējums 4,3 milj. EUR apmērā. Papildu piešķirtais finansējums nodrošinās, ka arī turpmāk komersantiem būs pieejami mikroaizdevumi un starta aizdevumi, kā arī tiks nodrošināti atvieglotāki nosacījumi procentu likmju maksājumiem

Lasīt vairāk ...


Piešķir papildu 700 000 eiro atbalstam ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei
08.12.2015

Plānots, ka ar papildus piešķirto finansējumu 700 000 eiro apmērā kopumā varēs atbalstīt vēl aptuveni 600 ģimenes pirmā mājokļa iegādei. Līdz ar to programmas kopējais galvojumu apjoms sasniegs 2 668 000 eiro un nodrošinās atbalsta sniegšanu aptuveni 1 720 ģimenēm.

Lasīt vairāk ...


Palielinās atbalstu vistrūcīgākajiem cilvēkiem
08.12.2015

Turpmāk ikvienam cilvēkam, kuram piešķirts trūcīgas personas statuss vai kurš nonācis krīzes situācijā, ar Eiropas Savienības atbalstu būs pieejams gan pārtikas palīdzības komplekts, gan arī gatava maltīte (t.s. zupas virtuvēs). Šāda rīcība nepieciešama, lai palielinātu pārtikas atbalstu vistrūcīgākajiem cilvēkiem, kā arī sniegtu pārtikas atbalstu tiem cilvēkiem, kuriem nav iespēju no saņemtajiem pārtikas komplektiem pagatavot siltu maltīti, informē Labklājības ministrija (LM).

Lasīt vairāk ...


Daugavpilī notiks Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas sēde
08.12.2015

“Baltkrievija ir nozīmīgs Latvijas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības partneris un pastāv liels potenciāls šo attiecību tālākai attīstīšanai un padziļināšanai. Latvijas uzņēmēju interese par sadarbības attīstību ar Baltkrieviju tradicionāli ir bijusi ļoti liela, par ko liecina gan savstarpējās tirdzniecības plūsma, gan investīciju apjoms. Baltkrievija ir definēta arī kā prioritārā mērķa valsts ārvalstu tiešo investīciju piesaistei transporta un loģistikas jomās”, uzsver Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Dūklavs.

Lasīt vairāk ...


Veicinās zināšanu apguvi lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mežsaimniecības nozarē iesaistītajām personām
08.12.2015

Noteikumi nosaka, ka atbalsta gala labuma guvēji ir juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kuri piedalās zināšanu pārneses pasākumos. Atbalstam paredzētais kopējais publiskais pieejamais finansējums plānošanas periodā ir 33 039 113 eiro.

Lasīt vairāk ...


Veicinās konsultāciju pakalpojumu sniegšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē iesaistītajām personām
08.12.2015

Otrdien, 8. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu iespēju lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē iesaistītajām personām saņemt individuālus konsultāciju pakalpojumus.

Lasīt vairāk ...


Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apmeklēs AS “Preiļu siers” ražotni
08.12.2015

Trešdien, 9. decembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs darba vizītē apmeklēs uzņēmumu AS “Preiļu siers”, lai klātienē iepazītos ar piena pārstrādi Latgalē. Vizītes laikā zemkopības ministrs tiksies ar AS “Preiļu siers” vadību un pārrunās tendences un attīstības iespējas piena produktu ražošanā un eksportā pēc Krievijas ekonomisko sankciju ieviešanas.

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...  --> 
Arhīvs
2018 (168)   
2017 (350)   
2016 (395)   
2015 (209)   
2014 (181)   
2013 (5)   
2011 (24)   
2010 (119)   
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv