PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS saraksts un programma Jaunpils novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


19.04.2017


Manas mājas-mana Jaunpils!

 

Kandidātu saraksts:

1

Ligita Gintere

2

Dace Adiņa

3

Raivo Altenburgs

4

Velga Pavlovska

5

Raivis Pranis

6

Jānis Krūmiņš

7

Baiba Priedniece

8

Agita Rulle

9

Andris Fridrihsons

10

Agita Trokša

11

Žaklīna Pahmurkina

12

Dainis Andersons

   

Mūsu mērķis- Jaunpils novads - nodrošinātu, sabiedriski un ekonomiski  aktīvu un pozitīvi domājošu iedzīvotāju mājas.  Mūsu panākumu garants - zinoši, profesionāli, atbildīgi cilvēki un  konstruktīva sadarbība ar Jaunpils un Viesatu pagastu iedzīvotājiem.  Mēs uzņemamies atbildību par droša, pielāgoties spējīga un ilgtspējīga  novada attīstību.  Tāpat kā līdz šim, strādāsim, lai pilnveidotu  novada vidi un celtu  iedzīvotāju dzīves kvalitāti.    

Mūsu prioritātes:    

 

Izglītības attīstība:    

• Pirmsskolas izglītības iestādes  būvniecība;  

• Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana;

• Vidusskolas saglabāšana;  

• Skolēnu motivēšana ar naudas balvām (atbalstot sasniegumus mācībās,  mākslinieciskajā pašdarbībā un sportā);  

• Daudzpusīga ārpusskolas aktivitāšu nodrošināšana;  

• Mūžizglītības atbalstīšana novadā;    

 

Pilsoniski aktīvas un atbildīgas sabiedrības veidošana:    

• Esošo novada biedrību atbalstīšana  un jaunu biedrību  veidošanas  veicināšana;  

• Vietējās sabiedrības dažādu iedzīvotāju grupu aktivitāšu atbalstīšana  un  pašapziņas attīstīšana;  

• Iedzīvotāju aktivizēšana un iesaistīšana radošās nodarbēs;  

• Iedzīvotāju forumu organizēšana;  

• Iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā;    

 

Drošas un atbalstošas sociālās vides veidošana:    

• Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana novadā;  

• Brīvpusdienas visiem skolēniem;  

• Transporta kompensācijas dažādām iedzīvotāju grupām;  

• Atbalsts jaunajām ģimenēm, ģimenēm ar bērniem un audžu ģimenēm;    

 

Sabiedrības veselības veicināšana:    

• Skolas sporta laukuma pārbūve;  

• Veselīga dzīvesveida popularizēšana;  

• Sabiedrības izglītošana par veselīgu dzīvesveidu;  

• Izpratnes veidošana par veselīgu dzīvesveidu skolēniem;  

• Sportisku aktivitāšu organizēšana;  

• Infrastruktūras sakārtošana un vides labiekārtošana sportam un aktīvai  atpūtai;  

• Atbalsts sporta klubu darbībām;    

 

Uzņēmējdarbības attīstība:  

• Ceļu, ielu, tiltu labiekārtošana un uzturēšana;  

• Labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošana;  

• Jaunu tūrisma pakalpojumu, produktu un objektu radīšanas motivēšana;  

• Iespēja novada jauniešiem startēt biznesa konkursos;  

• Vietējo iniciatīvas grupu darbību sekmēšana un LEADER programmu  apguve;    

 

Kultūras aktivitāšu un tūrisma attīstība:    

• Jaunpils novada atpazīstamības vairošana;  

• Vietējās sabiedrības izpratnes veicināšana par tūrisma nozari un  cilvēku rosināšana piedalīties novada tūrisma attīstībā;  

• Sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem tūrisma piedāvājuma sagatavošanā;  • Jaunu tūrisma produktu veidošanas sekmēšana;  

• Tūrisma pakalpojumu sniedzēju izglītošana, konsultēšana un sadarbības  veicināšana;  

• Vietējā kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un popularizēšana;  

• Iedzīvotāju radošo talantu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju  atbalstīšana;  

• Pašdarbības tradīciju saglabāšana un veicināšana;    

 

Jaunpils novada pastāvēšana un ilgtermiņa attīstība ir mūsu iedzīvotāju  rokās, mūsu pašu spēkos un interesēs.   Mēs ticam veiksmei. Mums ir  konkrēti mērķi, drosme riskēt, spēks  darboties, prasmes rīcībai, atvērta un pozitīva domāšana.   Rūpēsimies, lai arī turpmāk mēs un mūsu bērni Jaunpils novadu ar lepnumu  sauktu par savām mājām!
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv