AKTUALITĀTES

AKTUALITĀTES / VISAS AKTUALITĀTES


2017

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 ...  --> 

Eiropadome apspriež ar tirdzniecību un migrāciju saistītus jautājumus
23.06.2017

Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 23.jūnijā, turpina uzturēties vizītē Briselē, lai kopā ar pārējo Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību līderiem piedalītos kārtējā Eiropadomes darbā.

Lasīt vairāk ...


Saeima nosaka indeksācijas pieaugumu pensionāriem ar lielu darba stāžu
22.06.2017

“Ar likuma izmaiņām palīdzēsim gados vecākajiem pensionāriem, kuri strādājuši ilgus darba gadus un lielāko daļu stāža nopelnījuši vēl tajos laikos, kad katra individuālais ieguldījums savas nākotnes pensijas apmērā netika novērtēts. Šīs likuma izmaiņas sagatavotas komisijas izveidotajā darba grupā ciešā sadarbībā ar atbildīgo ministriju un senioru intereses pārstāvošajām organizācijām,” uzsver Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Lasīt vairāk ...


Izstrādāts plāna projekts reto slimību jomā 2017.-2020.gadam
22.06.2017

22.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais plāna projekts reto slimību jomā 2017.-2020.gadam. Plāna projekta mērķis ir uzlabot situāciju reto slimību diagnostikā un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reto slimību pacientiem.

Lasīt vairāk ...


M. Kučinskis ar astoņu citu valstu līderiem apspriež ar ES nākotni saistītas aktualitātes
22.06.2017

M. Kučinskis Hāgas tikšanās laikā atzinīgi novērtēja pirmo ES un Lielbritānijas sarunu raundu, kas noritējis pozitīvā un konstruktīvā gaisotnē, vienlaikus norādot, ka 27 ES valstīm nepieciešams saglabāt konstruktīvu pieeju un vienotību arī turpmākajā procesā. Runājot par ES turpmākās attīstības jautājumiem, viņš akcentēja, ka ES nākotnei svarīga vienotā tirgus tālāka attīstība, kur ekonomiskā un sociālā dimensija ir cieši saistītas

Lasīt vairāk ...


M. Kučinskis: jāturpina iesāktais darbs ES valstu drošības stiprināšanai
22.06.2017

M. Kučinskis norādīja, ka drošības jomā ir jāturpina līdz šim iesāktais darbs, tostarp attīstot stratēģiskās komunikācijas un kiberdrošības spējas, kā arī stiprinot ES un tās partnervalstu noturību pret iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Tika uzsvērts, ka pastāvīgai strukturētai sadarbībai ir jāsniedz pievienotā vērtība, attīstot militārās spējas, kuras var izmantot gan ES, gan NATO ietvaros, gan stiprinot nacionālo drošību. Šādai sadarbībai jābūt iekļaujošai, lai mazākas valstis var iesaistīties sadarbības projektos un īstenot reģionālas sadarbības projektus.

Lasīt vairāk ...


Budžeta komisija konceptuāli atbalsta elektroniskas darba laika uzskaites ieviešanu būvniecībā
20.06.2017

“Finanšu ministrija ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu piedāvājusi aizstāt līdzšinējo regulējumu, kas par būvniecībā nodarbinātajiem no 1.jūlija paredzēja veikt sociālās apdrošināšanas avansa maksājumus, kā arī noteikt galvenā būvuzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēju. Apspriežot jauno piedāvājumu, lēmām to virzīt pieņemšanai Saeimā jau šonedēļ, ņemot vērā, ka darba laika uzskaite elektroniski būtu efektīvāks līdzeklis ēnu ekonomikas ierobežošanai, kas būvniecības nozarē joprojām saglabājas ļoti augsta,” komisijas lēmumu skaidro Budžeta komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.

Lasīt vairāk ...


Grozīti noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām
20.06.2017

Valdība otrdien, 20.jūnijā, akceptēja grozījumus augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju noteikumos. Grozījumi veic izmaiņas ES pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtībā augļu un dārzeņu ražotājiem, kā arī augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas noteikumos.

Lasīt vairāk ...


Turpinās atbalstīt inovāciju izstrādi zivsaimniecības nozarē
20.06.2017

Otrdien, 20. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta (ES) piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Inovācija”. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai tiktu veicināta inovāciju izstrāde zivsaimniecības nozarē.

Lasīt vairāk ...


Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā
20.06.2017

Valdība otrdien, 20.jūnijā, akceptēja grozījumus noteikumos par ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā. Grozījumi precizē kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumiem „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumiem: „Meža ieaudzēšana”, „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” un „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”.

Lasīt vairāk ...


Nosaka īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanas kritērijus
20.06.2017

Likumā paredzēts precizēt, ka dabas datu pārvaldības sistēmā informāciju par īpaši aizsargājamiem meža, krūmāju un purvu biotopiem iekļauj atbilstoši normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu noteiktajām biotopus raksturojošajām pazīmēm. Tādējādi ZM sagatavoja izmaiņas noteikumos par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu, ko šodien arī skatīja valdībā.

Lasīt vairāk ...


Augulis piedāvā Azerbaidžānai stiprināt sadarbību tranzīta, aviācijas un sakaru jomā
20.06.2017

Augulis sarunas laikā īpaši uzsvēra, ka Latvija saskata potenciālu sadarbības stiprināšanai nākotnē ar Azerbaidžānu trīs būtiskākajos virzienos - Eirāzijas transporta koridoru attīstībā, aviācijas un sakaru jomā. Latvija pēdējo gadu laikā ir īpaši aktīvi darbojusies Eirāzijas dzelzceļa pārvadājumu attīstībā, veiksmīga sadarbība ir izveidojusies Austrumu-Rietumu tranzīta koridora ietvaros. Pērn sekmīgi īstenota konteinervilciena organizēšana no Ķīnas uz Latviju, bet šogad jau uzsākti arī pārvadājumi no Latvijas uz Ķīnu.

Lasīt vairāk ...


Aizsardzības ministrs tiksies ar jauno Lielbritānijas vēstnieku Latvijā
20.06.2017

Tikšanās laikā amatpersonas pārrunās Latvijas un Lielbritānijas divpusējo sadarbību aizsardzības jomā, reģionālās drošības izaicinājumus, kā arī Latvijas paveikto un plānoto nacionālās drošības stiprināšanā.

Lasīt vairāk ...


Piešķir 1,9 milj.eiro, lai nodrošinātu pakāpenisku atteikšanos no pagarinātā normālā darba laika
20.06.2017

Līdzekļi tiks piešķirti, lai no 2017.gada jūlija nodrošinātu pakāpenisku atteikšanos no Ārstniecības likumā iekļautās normas par pagarinātu normālu darba laiku ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes personām, kuras nav ārstniecības personas.

Lasīt vairāk ...


LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēma (EPS) atzīta par pasaulē labāko IT rīku lauksaimniecībā
19.06.2017

“Esmu gandarīts, ka Lauku atbalsta dienesta izstrādātā Elektroniskās pieteikšanās sistēma ir tik augstu novērtēta starptautiskā līmenī. Bet vēl vairāk esmu gandarīts par to, ka Elektroniskās pieteikšanās sistēmu savā ikdienas darbā augstu novērtē Latvijas lauksaimnieki,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Lasīt vairāk ...


M. Kučinskis: NATO spēku izveidošana Baltijas valstīs ir signāls Krievijai, ka alianse rūpējas par saviem sabiedrotajiem
19.06.2017

M.Kučinskis pauda gandarījumu par sabiedroto klātbūtni Latvijā, norādot, ka tā apliecina alianses vienotību un apņemšanos aizstāvēties dalībvalstis pret jebkuru agresoru.

Lasīt vairāk ...


Notiks Latvijas – Azerbaidžānas Starpvaldību komisijas (SVK) sēdē
19.06.2017

“Azerbaidžāna Latvijai ir nozīmīgs ekonomiskais partneris, par to liecina mūsu ciešā sadarbība, gan valdības, gan uzņēmumu līmenī,” par savu vizīti uz Baku saka Augulis. Kā uzsver satiksmes ministrs: “Lai gan ir pagājis tikai gads kopš iepriekšējās Latvijas – Azerbaidžānas Starpvaldību komisijas 6.sēdes Rīgā, līdzšinējie rezultāti pierāda, ka abas puses aktīvi strādā pie protokolā pausto apņemšanos izpildes.”

Lasīt vairāk ...


Pilnā sparā tiek vērtēti un apstiprināti ES fondu projekti
19.06.2017

ES fondu projektu uzsākšanas temps turpina pieaugt. Līdz 2017. gada 19. jūnijam CFLA jau ir apstiprinājusi projektus par gandrīz 1,9 miljardiem eiro, kas ir 43% no kopējā Latvijai pieejamā ES fondu finansējuma 4,4 miljardu eiro apmērā.

Lasīt vairāk ...


Apsveikums Medicīnas darbinieku dienā
18.06.2017

Veiksmīga veselības nozares attīstība nav realizējama bez pašu darbinieku atbalsta un izpratnes. Katram mūsu – mediķu – lēmumam un rīcībai ir jābūt vērstam uz kopējo mērķi – nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Es ticu, ka, strādājot mediķa profesijā, ikvienu Jūsu darbu pavada šī apņemšanās, uzsver ministre A.Čakša.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 ...  --> 
Arhīvs
2017 (553)   
2016 (1242)   
2015 (750)   
2014 (571)   
2013 (80)   
2012 (117)   
2011 (61)   
2010 (226)   
0 (3603)   
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv