AKTUALITĀTES

AKTUALITĀTES / VISAS AKTUALITĀTES


Aizsardzības nozares vadība piedalīsies NATO spēku integrācijas vienības komandiera maiņas ceremonijā
26.06.2017

27. jūnijā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Leonīds Kalniņš piedalīsies NATO spēku integrācijas vienības svinīgajā komandiera maiņas ceremonijā, kurā NATO spēku integrācijas vienības komandiera amatā stāsies pulkvedis Jānis Gailis, nomainot līdzšinējo komandieri pulkvedi Ēriku Nagli.

Lasīt vairāk ...


Eiropadome apspriež ar tirdzniecību un migrāciju saistītus jautājumus
23.06.2017

Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 23.jūnijā, turpina uzturēties vizītē Briselē, lai kopā ar pārējo Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību līderiem piedalītos kārtējā Eiropadomes darbā.

Lasīt vairāk ...


Saeima nosaka indeksācijas pieaugumu pensionāriem ar lielu darba stāžu
22.06.2017

“Ar likuma izmaiņām palīdzēsim gados vecākajiem pensionāriem, kuri strādājuši ilgus darba gadus un lielāko daļu stāža nopelnījuši vēl tajos laikos, kad katra individuālais ieguldījums savas nākotnes pensijas apmērā netika novērtēts. Šīs likuma izmaiņas sagatavotas komisijas izveidotajā darba grupā ciešā sadarbībā ar atbildīgo ministriju un senioru intereses pārstāvošajām organizācijām,” uzsver Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Lasīt vairāk ...


Izstrādāts plāna projekts reto slimību jomā 2017.-2020.gadam
22.06.2017

22.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais plāna projekts reto slimību jomā 2017.-2020.gadam. Plāna projekta mērķis ir uzlabot situāciju reto slimību diagnostikā un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reto slimību pacientiem.

Lasīt vairāk ...


M. Kučinskis ar astoņu citu valstu līderiem apspriež ar ES nākotni saistītas aktualitātes
22.06.2017

M. Kučinskis Hāgas tikšanās laikā atzinīgi novērtēja pirmo ES un Lielbritānijas sarunu raundu, kas noritējis pozitīvā un konstruktīvā gaisotnē, vienlaikus norādot, ka 27 ES valstīm nepieciešams saglabāt konstruktīvu pieeju un vienotību arī turpmākajā procesā. Runājot par ES turpmākās attīstības jautājumiem, viņš akcentēja, ka ES nākotnei svarīga vienotā tirgus tālāka attīstība, kur ekonomiskā un sociālā dimensija ir cieši saistītas

Lasīt vairāk ...


M. Kučinskis: jāturpina iesāktais darbs ES valstu drošības stiprināšanai
22.06.2017

M. Kučinskis norādīja, ka drošības jomā ir jāturpina līdz šim iesāktais darbs, tostarp attīstot stratēģiskās komunikācijas un kiberdrošības spējas, kā arī stiprinot ES un tās partnervalstu noturību pret iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Tika uzsvērts, ka pastāvīgai strukturētai sadarbībai ir jāsniedz pievienotā vērtība, attīstot militārās spējas, kuras var izmantot gan ES, gan NATO ietvaros, gan stiprinot nacionālo drošību. Šādai sadarbībai jābūt iekļaujošai, lai mazākas valstis var iesaistīties sadarbības projektos un īstenot reģionālas sadarbības projektus.

Lasīt vairāk ...


Budžeta komisija konceptuāli atbalsta elektroniskas darba laika uzskaites ieviešanu būvniecībā
20.06.2017

“Finanšu ministrija ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu piedāvājusi aizstāt līdzšinējo regulējumu, kas par būvniecībā nodarbinātajiem no 1.jūlija paredzēja veikt sociālās apdrošināšanas avansa maksājumus, kā arī noteikt galvenā būvuzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēju. Apspriežot jauno piedāvājumu, lēmām to virzīt pieņemšanai Saeimā jau šonedēļ, ņemot vērā, ka darba laika uzskaite elektroniski būtu efektīvāks līdzeklis ēnu ekonomikas ierobežošanai, kas būvniecības nozarē joprojām saglabājas ļoti augsta,” komisijas lēmumu skaidro Budžeta komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.

Lasīt vairāk ...


Grozīti noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām
20.06.2017

Valdība otrdien, 20.jūnijā, akceptēja grozījumus augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju noteikumos. Grozījumi veic izmaiņas ES pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtībā augļu un dārzeņu ražotājiem, kā arī augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas noteikumos.

Lasīt vairāk ...


Turpinās atbalstīt inovāciju izstrādi zivsaimniecības nozarē
20.06.2017

Otrdien, 20. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta (ES) piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Inovācija”. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai tiktu veicināta inovāciju izstrāde zivsaimniecības nozarē.

Lasīt vairāk ...


Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā
20.06.2017

Valdība otrdien, 20.jūnijā, akceptēja grozījumus noteikumos par ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā. Grozījumi precizē kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumiem „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumiem: „Meža ieaudzēšana”, „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” un „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”.

Lasīt vairāk ...


Nosaka īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanas kritērijus
20.06.2017

Likumā paredzēts precizēt, ka dabas datu pārvaldības sistēmā informāciju par īpaši aizsargājamiem meža, krūmāju un purvu biotopiem iekļauj atbilstoši normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu noteiktajām biotopus raksturojošajām pazīmēm. Tādējādi ZM sagatavoja izmaiņas noteikumos par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu, ko šodien arī skatīja valdībā.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2017 (454)   
2016 (1241)   
2015 (750)   
2014 (571)   
2013 (80)   
2012 (117)   
2011 (61)   
2010 (226)   
0 (3503)   
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv