26.06.2018
vārda dienas: Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
Darbu uzsāks Latvijas Antidopinga birojs (0) 
2018-06-26

Lai uzlabotu antidopinga sistēmas organizāciju Latvijā, tiek veikti vairāki šim mērķim nepieciešamie pasākumi, tostarp no šā gada 1.jūlijā darbu uzsāks Latvijas Antidopinga birojs.
Lasīt vairāk ...


Sekmīgas zvejas rezultātā arī Rīgas jūras līča rietumu piekrastē pilnībā apgūts reņģu nozvejas limits un zveja ar stāvvadiem apturēta (0) 
2018-06-26

Šajā sezonā, pateicoties labvēlīgiem zvejas apstākļiem, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos bijusi ļoti laba reņģu zveja ar stāvvadiem. Tādēļ šīs sugas nozvejas limits jau ir pilnībā apgūts ne tikai līča Austrumu ģeogrāfiskajā rajonā, bet nu jau arī līča Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā.
Lasīt vairāk ...


Izsludināta papildu dīķu platību pieteikšana EJZF akvakultūras pasākumā (0) 
2018-06-26

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienestā 2018. gada 25. jūlija līdz 3. augustam tiks pieņemti projektu iesniegumi atbalsta saņemšanai zivsaimniecībā Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”.
Lasīt vairāk ...


Aizsardzības ministrs darba vizīte apmeklēs Lielbritāniju (0) 
2018-06-26

Vizītes laikā 27. jūnijā ministrs Raimonds Bergmanis tiksies ar Lielbritānijas aizsardzības ministru Gevinu Viljamsonu un Lielbritānijas nacionālās drošības padomnieku Marku Sedvilu, lai pārrunātu valstu sadarbību aizsardzības jomā, kā arī starptautisko un reģionālo drošības situāciju.
Lasīt vairāk ...


Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs piedalīsies Latvijas Okupācijas muzeja 25. gadadienas pasākumā (0) 
2018-06-26

Latvijas Okupācijas muzejs dibināts 1993. gadā. Ar muzeja dibinātāju, darbinieku, Latvijas iedzīvotāju un trimdas latviešu atbalstu Okupācijas muzejs kļuvis par starptautiski atpazīstamu un novērtētu institūciju.
Lasīt vairāk ...


Pilnveido ārstniecības personu darbību regulējošos noteikumos (0) 
2018-06-26

Izstrādātie grozījumi veicinās ārstniecības personu atgriešanos un palikšanu nozarē. Piemēram, māsu palīgiem samazināts tālākizglītības punktu skaits, kas nepieciešams pārreģistrācijai ārstniecības personu reģistrā. Māsu palīgu profesionālās pilnveides apjoms, veicot pārreģistrāciju, samazināts no 150 uz 100 akadēmiskajām stundām, samērojot to ar tālākizglītības punktu skaitu, kas nepieciešams māsām un vecmātēm. Tāpat atviegloti nosacījumi ārstniecības personām veikt pārreģistrāciju.
Lasīt vairāk ...


Valdība atbrīvo lauksaimniekus no autoceļa lietošanas nodevas (vinjetes) maksāšanas (0) 
2018-06-26

Ministru kabinets apstiprināja autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas (vinjetes), iekasēšanas un administrēšanas kārtību, kas nosaka, ka autoceļu lietošanas nodevas maksātājs – autoceļu lietošanas nodevas atbrīvojuma saņēmējs, pirms autoceļa lietošanas uzsākšanas laika saņem atbrīvojumu no nodevas par laika posmu no 10. jūlija līdz 30. septembrim. Atbrīvojumu var saņemt, izmantojot CSDD nodrošināto e-pakalpojumu, norādot konkrēto transportlīdzekli un datumu, kad izmanto atbrīvojumu. Kārtība stāsies spēkā no 2018.gada 1. jūlija.
Lasīt vairāk ...


Grozīti augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla aprites un šķirņu saraksta veidošanas noteikumi (0) 
2018-06-26

Grozījumi abos noteikumos skar augļu koku un ogulāju pavairojamā materiāla audzētājus un tirgotājus, kuri reģistrēti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, kā arī selekcionārus un selekcionāra tiesību īpašniekus.
Lasīt vairāk ...


Krīzes vadības padome lielo pavasara sausumu atzīst par valsts mēroga dabas katastrofu (0) 
2018-06-26

Līdz ar to Krīzes vadības padomes sēdē tika nolemts aicināt Lauku atbalsta dienestu valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā, kas tieši saistītas ar minētajām ilgstoša sausuma izraisītajām sekām, nepiemērot soda sankcijas saistību neizpildīšanas gadījumā. Tāpat nolemts aicināt Valsts ieņēmumu dienestu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām, valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā, kuras ir tieši saistītas ar minētajām ilgstoša sausuma izraisītajām sekām, nepiemērot soda sankcijas par normatīvajos aktos noteikto pienākumu neizpildi.
Lasīt vairāk ...


Noteikta lielāka ES fondu projektu īstenotāju atbildība (0) 
2018-06-26

Atsevišķās nozarēs ir vērojami projektu plānu izpildes kavējumi. Secināts, ka finansējuma saņēmēji maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpildē būtiski neievēro disciplīnu – bieži neiesniedz maksājumu pieprasījumus plānotajā termiņā un plānotā finanšu apjomā, kā arī vairākkārt iesniedz mainītus maksājumu pieprasījumu plānus, tos ievērojami samazinot gan pa mēnešiem, gan gadā kopumā. Lai novērstu turpmākus ES fondu finansējuma ieviešanas riskus un disciplinētu projektu īstenošanu, lemts par nepieciešamību virzīt grozījumus ar projektu īstenošanas nosacījumu kontroli saistītajos MK noteikumos.
Lasīt vairāk ...

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv